K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 21.02.2017, zmieniona z powodu:
  Zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły

  Witamy na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

  DANE TELEADRESOWE

  Adres: 40-165 Katowice, ul. Katowicka 54

  Telefon/telefax: +48.32.2582696

  Email: 4liceum@maczek.edu.pl

  Strona WWW: http://maczek.edu.pl

  PODSTAWA PRAWNA BIP

  Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w  myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
  Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra MSWiA - www.bip.gov.pl.
   

  STATUS PRAWNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH

  • Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Urząd Miasta Katowice.
  • Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
  • Szkoła  jest własnością gminy Katowice,  która dysponuje majątkiem szkoły.
    

  ORGANIZACJA SZKOŁY: Organy szkoły

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
    

  DYREKCJA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOWICACH

  Dyrektor: mgr Katarzyna Ziemiec

  Wicedyrektor: mgr Ewa Kostrzewska

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 21.02.2017
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 21.02.2017
  Dokument oglądany razy: 7502
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach