K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.10.2014, zmieniona z powodu:
  Dodanie informacji o dostępności rejestrów i ewidencji

  Rejestry i ewidencje prowadzone w szkole

  W  IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach  prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

  • księga uczniów
  • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
  • ewidencja akt osobowych pracowników,
  • księga kontroli
  • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
  • księga uchwał,
  • księgi arkuszy ocen,
  • księgi inwentarzowe,
  • księga kontroli sanitarnych,
  • księga druków ścisłego zarachowania,
  • księga budowy,
  • księga zarządzeń wewnętrznych,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr stypendiów socjalnych,
  • rejestr protokołów pokontrolnych,
  • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
  • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
  • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów,
  • rejestr wydanych artykułów biurowych, środków czystości i odzieży roboczej,
  • szkolne archiwum.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 15.10.2014
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 15.10.2014
  Dokument oglądany razy: 2363
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach