Kontakt: Elżbieta Wesoły

Olimpiada Wiedzy o Prawie to pierwszy w Polsce nowatorski w skali kraju pomysł II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem w XXIV edycji objęli: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Ostrołęki, Kancelaria Adwokacka Ostrołęka - Paweł Niewiadomski. Akceptacja przedsięwzięcia XXIV edycji Olimpiady: Marszałek Sejmu RP, Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest pod patronatem: Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Więcej informacji WWW.olimpiadaprawa.pl