Tradycyjnie nasz poczet sztandarowy brał udział 4.05.br w uroczystości z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 102 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.