6 października 2021 roku nasza szkoła wzięła udział w II Turnieju Debat Oksfordzkich MSWŚ Młode Orły, który odbył się na stadionie śląskim w ramach Europejskiego Forum Przyszłości 2021. Drużyna w składzie: Jacek Pikura, Milena Lysko, Miłosz Piotrowski i Aleksander Torentz debatowała z I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach i Technikum TEB Edukacja w Tychach. Tezy, z którymi przyszło nam się zmierzyć brzmiały: „Państwa Unii Europejskiej powinny wprowadzić 32-godzinny tydzień pracy”, oraz: „ Unia Europejska powinna dążyć do jak najszybszego włączenia państw byłej Jugosławii, nawet kosztem obniżenia wymagań akcesyjnych.”