Zastępstwa - WTOREK 2019-09-03

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

Oddział (Klasa)LekcjaNauczycielPrzedmiotZastępuje nauczyciel:

http://www.aScTimeTables.com - 2019-09-11 08:50:11
IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, ul. Katowicka 54