Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Szkoła podpisała porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w celu popularyzacji nauk ścisłych i studiów na kierunkach medycznych.

Realizacja porozumienia polega na przygotowaniu licealistów przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod kątem dydaktycznym.

Zajęcia dydaktyczne są realizowane zgodnie z planem i programem nauczania uchwalonym przez Radę Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w tym projekcie edukacyjnym.

 

Program zajęć dla Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2013/14.

 1. Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych składających się z zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących bloków:
  • Genetyka medyczna – koordynator Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń, Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki – 15 godzin zajęć.
  • Fizjologia – koordynator dr hab. n. med. Halina Jędrzejowska–Szypułka, Katedra i Zakład Fizjologii – 15 godzin zajęć.
  • Biochemia z elementami diagnostyki laboratoryjnej – koordynator dr hab. n. med. Tomasz Francuz, Katedra i Zakład Biochemii – 15 godzin zajęć.
  • Anatomia – dr hab. n. med. Grzegorz Bajor-Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej – 15 godzin zajęć.
  • Zdrowie Publiczne - prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Katedra Patofizjologii – 5 godzin zajęć.
 4. Zajęcia podzielone są na część seminaryjną oraz część ćwiczeniową w trakcie której omawiane są i realizowane zajęcia praktyczne.
 5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych ustalonych wcześniej z Katedrą w której są realizowane.
 6. Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym i kontynuowane w semestrze letnim.
 7. Odbycie bloku tematycznego jest poświadczane wpisem w indeksie.
 8. Po zakończeniu zajęć uczestnicy, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć będą mogli przystąpić do organizowanego przez Uczelnię Ogólnopolskiego Konkursu dla uczestników Uniwersytetu Licealisty.
 9. Wywiad genetyczny.

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.