Profile klas

Opis klas (profili) w roku szkolnym 2018/2019.

Opis klasy A

Opis profilu

 

Dzień Meksykański 2018 Dzień Tapas 2018
Hispanofonia - warsztaty 2018 Szkoła językowa - Alicante 2018

 

Rozszerzenia:

 • język angielski (I klasa – 3 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 7 godzin)
 • język hiszpański (I klasa – 3 godzina tygodniowo, II klasa – 8 godzin, III klasa – 5 godziny)
 • geografia (I klasa - 1 godzina tygodniowo, II klasa - 4 godziny, III klasa - 4 godziny)

Dodatkowo: historia i społeczeństwo.

Wybierz ten profil jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w języku Shakespeare’a (Yes!) oraz Cervantesa (¡Sí!), wziąć udział w konkursach językowych, zwiedzić gorący Półwysep Iberyjski i poznać zaułki kosmopolitycznego Londynu oraz poznać cały świat na lekcjach z geografii, a jednocześnie poznać zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Język angielski i hiszpański są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Geografia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Filologicznego (filologia angielska, hiszpańska, słowiańska) oraz Wydziału Nauk o Ziemi, np.: ćwiczenia laboratoryjne z geografii, zajęcia w Śląskim Planetarium, Stacji Meteorologicznej, wykłady w j. hiszpańskim w ramach Hispanofonii, dni otwarte Wydziału Filologicznego, dni kultury krajów angielskiego obszaru językowego, warsztaty dla licealistów, SLAVDAN czyli dzień kultury krajów słowiańskich. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału: w olimpiadach, w konkursach językowych i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim i hiszpańskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z językiem hiszpańskim i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, Dni Kultury Hiszpańskiej i Latynoskiej itp. , będą mieli też okazję wziąć udział w zajęciach w j. angielskim i hiszpańskim prowadzonymi przez zaproszonych native-speakerów.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa A ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tych krajach. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 4 4 270
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo 0 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 7 7 510
język hiszpański 3 8 5 480
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki - - - -
język polski 4 4 4 360
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 30
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy B

Opis profilu

 

Prezentacja 1b - dzień otwarty 2018 Lekcja zoologii w Śląskim ZOO
Centrum Symulacji Medycznej - ŚUM 2018 Warsztaty z anatomii - UJ 2018

Rozszerzenia:

 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • chemia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 5 godzin)

Dodatkowo: język łaciński w medycynie, historia i społeczeństwo.

To idealny profil dla wszystkich, którzy są szczególnie zainteresowani zdobywaniem wiedzy z biologii i chemii. Jeśli zawsze chciałeś pomagać innym, a w przyszłości chcesz studiować na kierunkach medycznych, weterynarii, farmacji lub pracować w laboratorium, to jest miejsce dla Ciebie. Będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach wyższych, poznania języka łacińskiego oraz czynnego udziału w wolontariacie.

Biologia i chemia są nauczane w klasie pierwszym w zakresie podstawowym, w klasach drugiej i trzeciej w zakresie rozszerzonym. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym jest język łaciński w medycynie.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: ćwiczenia laboratoryjne z biologii i chemii (np. z biochemii, fizjologii roślin, botaniki czy chemii doświadczalnej), sesje popularno-naukowe oraz warsztaty ekologiczne, spotkania Klubu Myśli Ekologicznej organizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, a we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim coroczne warsztaty z anatomii człowieka w Collegium Medicum UJ, cykliczne lekcje zoologiczne w Śląskim ZOO, zajęcia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poszerzenie wiadomości z biochemii będzie możliwe dzięki zajęciom laboratoryjnym organizowanym przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować szkolne projekty prozdrowotne i ekologiczne. Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym. Będą również zachęcani do udziału w olimpiadach (Biologicznej, Chemicznej i Ekologicznej) i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską i Pałac Młodzieży.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 6 6 390
chemia 1 7 5 390
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 3 3 270
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - 1 1 60
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 5 4 2 360
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - - - -
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy C

Opis profilu

Konkurs matematyczno-fizyczny Święto liczby PI
Warsztaty LEGO Lekcja warsztatowa MindStorms

Rozszerzenia:

 • matematyka (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • informatyka  (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa –4 godzin, III klasa – 4 godziny)
 • język angielski (I klasa - 3 godziny tygodniowo, II klasa - 8 godzin, III klasa - 5 godzin)

Dodatkowo: przyroda, historia i społeczeństwo.

Wybierz klasę 1c jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, Olimpiadzie Matematycznej i Statystycznej, Święcie Liczby p, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z matematyki, ale informatyki, a także języka angielskiego.

Matematyka jest nauczana równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Informatyka w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Język angielski w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasie drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest przyroda oraz historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Matematyki – Instytutu Matematyki , np.: wykłady cykliczne odbywające się na terenie szkoły w ramach lekcji matematyki rozszerzające wiedzę matematyczną, wykłady i ćwiczenia na terenie Uniwersytetu, zajęcia laboratoryjne z programowania robotów, a w czasie lekcji informatyki będą mogli sami zaprogramować roboty – pracownia wyposażona jest w zestawy LEGO MINDSTORMS. Corocznie uczniowie tej klasy biorą udział w Święcie liczby Pi organizowanym na terenie Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach specjalnie przygotowanych na tę okazję.  Dzięki stałej współpracy z Urzędem Statystycznym będą mogli wziąć udział w programie dotyczącym edukacji statystycznej  „Klikam i wiem” oraz w lekcjach prowadzonych przez pracowników Urzędu w murach szkoły, jak i w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału:  w olimpiadach,  w konkursach matematycznych, informatycznych oraz z języka angielskiego (np. Międzynarodowy Konkurs: Kangur Matematyczny, Genius Logicus, Matematyka bez Granic, Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”, „Rozkosze Łamania Głowy”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX,) i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą. Aby rozszerzyć swoją wiedzę matematyczną i przygotować się do konkursów będą mogli uczestniczyć w Kole Matematycznym i Uczniowskim Forum Naukowym.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z matematyką – Święto Liczby Pi, informatyką  - Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kodowania,  językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, będą mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim prowadzonymi przez zaproszonych native-speakerów.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa C ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 4 4 270
język angielski 3 8 5 480
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 4 4 4 360
język włoski - - - -
matematyka 5 6 6 510
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - 2 2 120
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy D

Opis profilu

 

Rajd integracyjny Warsztaty naukowe - Stegna
Wyjazd edukacyjny - Gdańsk Warsztaty w sejmie 2018

Rozszerzenia:

 • język polski (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 8 godzin)
 • historia (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 4 godziny)

Dodatkowo: język łaciński w prawie.

Jeżeli jesteś prawdziwym humanistą, interesuje Cię literatura i kultura, z wypiekami na twarzy pochłaniasz kolejne książki historyczne, a w przyszłości widzisz się w roli prawnika, polityka, politologa lub dziennikarza, tutaj odnajdziesz swoje miejsce. Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego oraz historii i uzupełnić ją o elementy języka łacińskiego w prawie, wziąć udział w konkursach i Olimpiadzie Historycznej i Języka Polskiego oraz warsztatach antycznych? Wybierz ten profil.

Język polski jest nauczany równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Historia i wiedza o społeczeństwie w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – historia jest nauczana w zakresie rozszerzonym. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest przyroda, a przedmiotem dodatkowym język łaciński w prawie.

Wszyscy uczniowie tego profilu będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: zajęcia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych, udział w rozprawach sądowych, współpraca ze studentami z kół naukowych, udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne oraz organizacja dni tematycznych w szkole. Uzyskana w ten sposób wiedza i pomoc merytoryczna będzie nieoceniona w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować takie imprezy, jak Dni Kultury Antycznej czy Konkurs Mitologiczny. Szczególnie oni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty uczestnicząc w pracach Koła Młodych Klasyków, Koła Myślicieli czy Koła Miłośników Książki i Biblioteki. Wszyscy interesujący się dziennikarstwem znajdą na pewno swoje miejsce pisząc teksty na stronę internetową i szkolne blogi. Uczniowie tej klasy będą też zachęcani do udziału w konkursach recytatorskich i literackich, olimpiadach (Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, O Prawach Człowieka) i do pracy w Klubie Europejskim.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny. W naszej szkole organizowane są również wycieczki zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa D może być zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 5 4 330
historia i społeczeństwo - - - -
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 3 3 270
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - 1 1 60
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 5 7 8 600
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - 3 1 120
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy E

Opis profilu

 

Dzień Włoski 2018 Italofonia 2018
Wycieczka - Włochy (Florencja) Szkolna wymiana z Włochami

 

Rozszerzenia:

 • język włoski (I klasa – 4 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • język angielski (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 3 godziny)

Dodatkowo: historia i społeczeństwo, elementy psychologii.

Jeśli chcesz rozpocząć swoją edukację w melodyjnym języku Dantego (Sì!), zwiedzić magiczną Italię, wziąć udział w licznych konkursach językowych, poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego i biologii oraz uzupełnić ją o psychologię, wybierz ten profil! Być może pociąga Cię nauka języków obcych, zachwyciła Cię włoska kultura,  chciałbyś pomieszkać trochę u włoskich rodzin lub wejść na wyższy poziom znajomości angielskiego. Możesz przy okazji zyskać dużą wiedzę z zakresu biologii i elementów psychologii, co pozwoli Ci zadecydować, które zainteresowania okażą się decydujące przy wyborze studiów. Ten profil daje Ci mnóstwo możliwości. Możesz zostać tłumaczem, lektorem, nauczycielem, fizjoterapeutą, psychologiem lub połączyć kilka umiejętności. Wszakże dwa języki obce będziesz już miał opanowane na zaawansowanym poziomie.

Języki włoski i angielski są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Biologia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym są elementy psychologii.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami: Wydziału Filologicznego (filologia włoska i angielska) – wykłady i warsztaty w ramach Italofonii, wykłady i konkursy w języku włoskim, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - ćwiczenia laboratoryjne z biologii, np. z fizjologii roślin lub botaniki. Przewidywany jest udział uczniów w zajęciach terenowych, sesjach popularno-naukowych oraz warsztatach ekologicznych. Będzie także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować imprezy związane z językiem włoskim (Dzień Włoski i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, dni tematyczne) i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata). Będą też zachęcani do udziału w konkursach językowych (Italofonia, Szkolny Konkurs Wiedzy o Włoszech, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego Il Bel Paese, Konkurs Języka Włoskiego, Dyktando Mikołajkowe w języku włoskim itp.) czy biologicznych oraz olimpiadach przedmiotowych. Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne – klasa E ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami do Włoch czy Wielkiej Brytanii i tym samym poszerzeniem swojej wiedzy o tych krajach. Organizujemy również wymianę międzyszkolną z liceum we Włoszech, w której mogą wziąć udział chętni uczniowie. Takie wycieczki to też wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 6 3 300
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
elementy psychologii - 1 1 60
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 2 5 6 390
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki - - - -
język polski 4 4 4 360
język włoski 4 7 6 510
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - - - -
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.