Profile klas

IV Liceum współpracuje z Uniwersytetem Śląskim.
Zgodnie z założeniami projektu współpracy z UŚ wszyscy uczniowie naszego Liceum mają możliwość:

 1. Udziału w pracach uczelnianych kół naukowych, np. w dziedzinach prawa, politologii, historii, analizy dzieła literackiego, różnych dziedzin kulturoznawstwa w zależności od tego, jakie rozszerzenie uczeń realizuje;
 2. Uczestnictwa w zajęciach na UŚ zgodnie z ich uzdolnieniami i predyspozycjami;
 3. Korzystania z księgozbioru Biblioteki UŚ;
 4. Korzystania z Centrum Kształcenia na Odległość i platformy MOODLE wspomagających nauczanie w szkole.

Ponadto uczniowie najbardziej uzdolnieni:

 1. Będą zobligowani do uczestniczenia w zajęciach w proporcji, np.: 65% w szkole, a 35% na uczelni; za zgodą dyrektora szkoły mogą realizować z danego przedmiotu indywidualny tok nauczania;
 2. Będą mieli możliwość indywidualnego kontaktu z pracownikiem naukowym tzw. tutoring, dzięki czemu najwybitniejsi będą czuć się docenieni;
 3. Będą mogli przygotować się do olimpiad przedmiotowych dzięki istniejącej w naszym Liceum tzw. Kuźni Olimpijczyków.

Każda klasa ma swojego wychowawcę z ramienia szkoły oraz wychowawcę-opiekuna, pracownika naukowego, który również jest wychowawcą w ramach opieki merytorycznej. Taką opiekę sprawuje pracownik tego wydziału, z którego klasa realizuje rozszerzony zakres materiału.

Poniżej opis klas (profili) w roku szkolnym 2016/2017.

Opis klasy A

Klasa A

Rozszerzenia:

 • język angielski (I klasa – 3 godzin tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • język hiszpański (I klasa – 3 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 3 godziny)
 • matematyka (I klasa – 4 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godziny, III klasa – 6 godziny)
 • geografia (I klasa - 1 godzina tygodniowo, II klasa - 4 godziny, III klasa - 4 godziny)

Dodatkowo: historia i społeczeństwo

Język angielski i hiszpański są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Matematyka jest nauczana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

Geografia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony.

Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Filologicznego (filologia angielska, hiszpańska), Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Instytut Matematyki), Wydziału Nauk o Ziemi. Będą to:

 • warsztaty i wykłady w ramach organizowanych przez uczelnię obchodów Święta Liczby Pi,
 • cykliczne zajęcia dodatkowe koła matematycznego prowadzone wspólnie przez pracownika UŚ i nauczyciela matematyki IV LO, w trakcie których uczniowie zapoznają się z elementami matematyki wyższej,
 • ćwiczenia laboratoryjne z geografii,
 • zajęcia w Śląskim Planetarium, Stacji Meteorologicznej.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą:

 • współorganizować imprezy związane z językiem hiszpańskim i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata),
 • z pewnością szczególnie zainteresowani blokiem matematyczno-fizycznym corocznego Maczkowskiego Wieczoru Naukowców - prezentowane tam wykłady są wstępem do dalszych interesujących spotkań i rozmów z prowadzącymi.

Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału:

 • w olimpiadach (Języka Angielskiego, Hiszpańskiego, Matematycznej, Geograficznej)
 • w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, konkursach przedmiotowych (m.in. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Śląski Konkurs Matematyczny, Rozkosze Łamania Głowy)
 • w konkursach językowych (np. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX)

 

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne – klasa A ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami do Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii i tym samym poszerzeniem swojej wiedzy o tych krajach. Takie wycieczki to też wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych.

 

 

Opis klasy B

 Klasa B

Rozszerzenia:

 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • chemia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 5 godzin)

 

Dodatkowo: język łaciński w medycynie

Biologia i chemia są nauczane w klasie pierwszym w zakresie podstawowym, w klasach drugiej i trzeciej w zakresie rozszerzonym.

Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym jest język łaciński w medycynie

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to:

 • ćwiczenia laboratoryjne z biologii i chemii (np. z biochemii, fizjologii roślin, botaniki czy chemii doświadczalnej),
 • zajęcie terenowe, sesje popularno-naukowe oraz warsztaty ekologiczne,
 • spotkania Klubu Myśli Ekologicznej organizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Poszerzenie wiadomości z biochemii będzie możliwe dzięki zajęciom laboratoryjnym organizowanym przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować szkolne projekty prozdrowotne i ekologiczne. Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym. Będą również zachęcani do udziału w olimpiadach (Biologicznej, Chemicznej i Ekologicznej) i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską i Pałac Młodzieży.

Opis klasy C

Klasa C

Rozszerzenia:

 • język angielski (I klasa - 3 godziny tygodniowo, II klasa - 8 godzin, III klasa - 6 godzin)
 • matematyka (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 8 godzin, III klasa – 7 godzin))
 • informatyka (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 4 godzin, III klasa – 4 godziny)

Matematyka jest nauczana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Język angielski oraz informatyka w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony.

Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym od klasy drugiej jest historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego (filologia angielska), Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Instytut Matematyki), Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (Instytut Informatyki) w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to:

 • współorganizować imprezy związane z językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata),
 • warsztaty i wykłady w ramach organizowanych przez uczelnię obchodów Święta Liczby Pi,
 • cykliczne zajęcia dodatkowe koła matematycznego prowadzone wspólnie przez pracownika UŚ i nauczyciela matematyki IV LO, w trakcie których uczniowie zapoznają się z elementami matematyki wyższej,
 • wykłady z informatyki organizowane przez pracowników UŚ,

 

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą:

 • współorganizować imprezy związane z językiem hiszpańskim i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata),
 • z pewnością szczególnie zainteresowani blokiem matematyczno-fizycznym corocznego Maczkowskiego Wieczoru Naukowców - prezentowane tam wykłady są wstępem do dalszych interesujących spotkań i rozmów z prowadzącymi.
 • rozwijać zainteresowania programistyczne na spotkaniach Kółka Informatycznego,
 • brać udział w budowie platformy e-learningowej naszej szkoły.

Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału:

 • w olimpiadach (Języka Angielskiego, Matematycznej, Informatycznej)
 • w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, konkursach przedmiotowych (m.in. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Śląski Konkurs Matematyczny, Rozkosze Łamania Głowy)
 • w konkursach językowych (np. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX)

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne – klasa C ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami do Wielkiej Brytanii tym samym poszerzeniem swojej wiedzy o tym kraju. Takie wycieczki to też wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych.

Opis klasy D

Klasa D

 Rozszerzenia:

 • język polski (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 8 godzin)
 • historia (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 4 godziny)
 • wiedza o społeczeństwie (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 4 godzin, III klasa – 3 godziny)

 

Dodatkowo: język łaciński w prawie

Język polski jest nauczany równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Historia i wiedza o społeczeństwie w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony.

Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest przyroda, a przedmiotem dodatkowym język łaciński w prawie.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to:

 • zajęcia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych,
 • współpraca ze studentami z kół naukowych.

Uzyskana w ten sposób pomoc merytoryczna będzie nieoceniona w przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować takie imprezy, jak Dni Kultury Antycznej czy Konkurs Mitologiczny. Szczególnie oni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty uczestnicząc w pracach Koła Młodych Klasyków, Koła Myślicieli czy Koła Miłośników Książki i Biblioteki. Wszyscy interesujący się dziennikarstwem znajdą na pewno swoje miejsce w redakcji gazetki szkolnej „Drobnym Maczkiem”. Uczniowie tej klasy będą też zachęcani do udziału w konkursach recytatorskich i literackich, olimpiadach (Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, O Prawach Człowieka) i do pracy w Klubie Europejskim.

Opis klasy E

Klasa E

 Rozszerzenia:

 • język włoski (I klasa – 4 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • język angielski (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 3 godziny)

 

Dodatkowo: historia i społeczeństwo, elementy psychologii

Języki włoski i angielski są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Biologia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony.

Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym są elementy psychologii.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami:

 • Wydziału Filologicznego (filologia włoska i angielska) – wykłady i projekcje filmów,
 • Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - ćwiczenia laboratoryjne z biologii, np. z fizjologii roślin lub botaniki.

 

Przewidywany jest udział uczniów w zajęciach terenowych, sesjach popularno-naukowych oraz warsztatach ekologicznych. Będzie także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne – klasa E ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami do Włoch czy Wielkiej Brytanii i tym samym poszerzeniem swojej wiedzy o tych krajach. Takie wycieczki to też wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować imprezy związane z językiem włoskim (Dzień Włoski) i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata). Będą też zachęcani do udziału w konkursach językowych („Italofonia”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX i in.) czy biologicznych oraz olimpiadach przedmiotowych (Języka Angielskiego, Biologiczna). Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.