Typ klas

Z Maczkiem rozkwitniesz

Klasa 1a

Profil: językowy

 

Klasa z temperamentem! 

Lubisz poznawać świat? Nauka języków obcych jest Twoją pasją?
Klasa o profilu językowym z rozszerzonym językiem hiszpańskim, angielskim i geografią to możliwość odbycia
niezapomnianej  podróży do najciekawszych zakątków świata w takt  muzyki flamenco!                                       Języka hiszpańskiego i angielskiego uczymy się na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Geografia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasie drugiej i trzeciej- zakres rozszerzony.


Zapytasz…….
Dlaczego język hiszpański? 
Językiem Cervantesa posługuje się aż 390 milionów ludzi na całym świecie. Jest językiem urzędowym w 20 państwach obu Ameryk, od Meksyku po Argentynę. Szacuje się, że aż 35 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych rozmawia między sobą po hiszpańsku. Podobnie kilka milionów mieszkańców odległych Filipin.

A co na to Maczek?..........
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie dni promujących kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz wyjazdy do   popularnej szkoły językowej w Alicante gdzie można doskonalić język  i poznać kulturę Hiszpanii. 
Co roku uczestniczymy  również w wydarzeniu promującym język hiszpański „ HISPANOFONIA” na Uniwersytecie Śląskim.


 Zapytasz…..

Dlaczego język angielski?
Język Shakespearea jest  oficjalnym językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej. Dominuje w mediach i jego    popularność ciągle rośnie. 


A co na to  Maczek?........
Tygodniowe wyjazdy do szkoły językowej w Bury St.Edmunds to nic nowego . Lekcje z native speakerami. Udział w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez szkołę języków PROJECT oraz wyjścia na spektakle w języku
angielskim to powszechny zwyczaj w naszym liceum.

 

Zapytasz……..
Dlaczego geografia?
Geografia to nie tylko nauka o Ziemi. Nauki geograficzne ze względu na przedmiot badań możemy podzielić na geografię fizyczną i geografię społeczną. 
Ogólnie rzecz biorąc, geografia zajmuje się badaniem różnych zjawisk fizycznych i przyrodniczych oraz społecznych, mających miejsce na Ziemi. Prościej mówiąc, jest to nauka o kontynentach, państwach i miastach. Geografia jako przedmiot jest mniej popularna niż inne, ale nie mniej interesująca. 

 

A co na to Maczek?........
 
Warsztaty z klimatologii i meteorologii są równie popularne jak wyjazdy do szkół językowych. W auli naszej szkoły co roku gościmy Mobilne Planetarium.
Wyjazdy do Koszęcina w ramach promowania kultury i tradycji Śląska to kolejny atut tego profilu jak również udział klas w projekcie „Lekcje z ZUS”
Własna stacja meteorologiczna pomaga w odkrywaniu tajników meteorologii.


Zapytasz…….

Co dalej?

Świat jest w zasięgu Twojej ręki! 
Jeśli marzysz o studiach związanych z turystyką i hotelarstwem, zarządzaniem i marketingiem, interesują Cię stosunki międzynarodowe, logistyka, studiach filologiczne lub Mediteranistyka ten profil jest właśnie dla Ciebie!


Zatem …bądź gotowy do drogi już dziś!

Klasa 1b

Profil: biologiczno - chemiczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski
Przedmiot dodatkowy: język łaciński w medycynie

 

Klasa o tym profilu to idealne rozwiązanie dla osób szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Nauka w tej klasie to nie tylko lekcje biologii i chemii, ale także zajęcia praktyczne, dzięki którym nabędziesz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.  
Nasi nauczyciele to świetnie przygotowana, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która pomoże Ci zgłębiać tajniki świata chemii i biologii.

 

Współpracujemy z licznymi placówkami naukowymi: Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez wykładowców i pracowników naukowych powyższych uczelni. Są to m.in. zajęcia z zakresu biochemii, fizjologii roślin, botaniki, chemii doświadczalnej. Uczestniczą również w sesjach popularno – naukowych, warsztatach ekologicznych, spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a także we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w corocznych warsztatach z anatomii człowieka w Collegium Medicum UJ. Cyklicznie organizowane są lekcje zoologiczne w Śląskim ZOO, a także zajęcia w Centrum Dydaktyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiadomości z zakresu biochemii poszerzamy na zajęciach laboratoryjnych organizowanych przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży, a z zakresu biotechnologii przy współudziale członków Stowarzyszenia Młodych Biotechnologów działającego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Umiejętności laboratoryjne doskonalimy podczas ćwiczeń  z chemii organizowanych przez pracowników naukowych i wykładowców Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach.
Uczniowie tej klasy będą mieli również okazję uczestniczyć w licznych projektach szkolnych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej oraz brać udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Zachęcamy także do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.
 
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci kierunków przyrodniczych, medycznych (medycyna – kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, fizykoterapia), biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii medycznej, ochrony środowiska, weterynarii, psychologii, pedagogiki i wielu innych.

Klasa 1c

Profil: mat-inf

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, angielski
 

Oddział „C” klasy pierwszej to tak zwany mat-inf. Oznacza to, że jest ofertą skierowaną do uczniów ze „ścisłym” zacięciem i zainteresowanych programowaniem.

 

 • Matematyka jest nauczana równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 • Informatyka w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony obejmujący naukę programowania w językach C/C++ a następnie technologii webowych łączących PHP, HTML, SQL, JS i CSS.
 • Język angielski w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasie drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. 

 

Wybierz klasę 1c jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, Olimpiadzie Matematycznej i Statystycznej, Święcie Liczby π, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z matematyki, ale informatyki oraz języka angielskiego.


Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Matematyki – Instytutu Matematyki, np.: wykłady cykliczne odbywające się na terenie szkoły w ramach lekcji matematyki rozszerzające wiedzę matematyczną, wykłady i ćwiczenia na terenie Uniwersytetu, zajęcia laboratoryjne z programowania robotów Lego™ MindStorms,


Corocznie uczniowie tej klasy biorą udział w Święcie liczby π organizowanym na terenie Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach specjalnie przygotowanych na tę okazję. Dzięki stałej współpracy z Urzędem Statystycznym będą mogli wziąć udział w programie dotyczącym edukacji statystycznej „Klikam i wiem” oraz w lekcjach prowadzonych przez pracowników Urzędu w murach szkoły, jak i w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału: w olimpiadach, w konkursach matematycznych, informatycznych oraz z języka angielskiego (np. Międzynarodowy Konkurs: Kangur Matematyczny, Genius Logicus, Matematyka bez Granic, Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”, „Rozkosze Łamania Głowy”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX,) i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą. Aby rozszerzyć swoją wiedzę matematyczną i przygotować się do konkursów będą mogli uczestniczyć w Kole Matematycznym i Uczniowskim Forum Naukowym. Chętni uczniowie biorą również udział w okolicznościowych wydarzeniach związanych z informatyką np. Godzin Kodowania (Hour of Code).


Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z matematyką – Święto Liczby Pi, informatyką - Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kodowania, językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, będą mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim prowadzonymi przez zaproszonych native speakerów. Rozwijanie kompetencji językowych możliwe jest również podczas wymian młodzieżowych. Przykładowo w roku 2018/2019 gościliśmy już młodzież z Rumunii, Włoch, Izraela, Ukrainy.
Nasza szkoła słynie z „dobrego klimatu” zależy nam na tym, aby wszyscy czuli się tu dobrze i byli zintegrowani. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom w klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny, który jest również wyjazdem integracyjnym.

Klasa 1d

Profil: humanistyczny

Przedmioty rozszerzone – zarówno w klasie dla absolwentów gimnazjów jak i absolwentów szkół podstawowych:

 • język polski
 • historia 
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające - tylko w klasie dla absolwentów gimnazjów:

 • język łaciński w prawie
 • przyroda

Jeżeli jesteś humanistą, interesuje Cię literatura i kultura, z wypiekami na twarzy pochłaniasz kolejne książki historyczne, a w przyszłości widzisz się w roli prawnika, polityka, politologa lub dziennikarza, tutaj odnajdziesz swoje miejsce. Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego oraz historii, wziąć udział w konkursach, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiadzie Języka Łacińskiego? Wybierz klasę o profilu humanistycznym.

Wszyscy uczniowie tego profilu będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: zajęcia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Filologicznego, udział w rozprawach sądowych, współpraca ze studentami z kół naukowych, udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne oraz organizacja dni tematycznych w szkole. Uzyskana w ten sposób wiedza i pomoc merytoryczna będzie nieoceniona w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Współpracujemy także z Uniwersytetem  Jagiellońskim,  Instytutem  Pamięci  Narodowej,  Muzeum  Śląskim, Muzeum  Powstań  Śląskich oraz Związkiem Górnośląskim.

Uczniowie klasy humanistycznej będą mieli okazję brać udział w ciekawych i inspirujących wyjściach i wyjazdach na spektakle teatralne, m. in. do Teatru Korez w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz Teatru Bagatela w Krakowie. Współpracujemy także z Teatrem Edukacji Narodowej  we Wrocławiu oraz Radiem Katowice.

Rok szkolny w IV Liceum Ogólnokształcącym jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować takie imprezy, jak Dni Kultury Antycznej czy Konkurs Mitologiczny. Szczególnie oni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty, uczestnicząc w pracach Koła Młodych Klasyków, Koła Młodych Myślicieli czy Koła Miłośników Książki i Biblioteki. Wszyscy interesujący się dziennikarstwem znajdą na pewno swoje miejsce, pisząc teksty na stronę internetową i szkolne blogi. Uczniowie tej klasy będą też zachęcani do udziału w konkursach recytatorskich i literackich, olimpiadach (Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, O Prawach Człowieka, Języka Łacińskiego) i do pracy w Klubie Europejskim.

Przedmiotami uzupełniającymi, obowiązkowymi w klasie o profilu humanistycznym jest, obok przyrody, język łaciński w prawie. Jednak absolwenci szkół podstawowych także będą mieli możliwość uczyć się języka łacińskiego. W naszym liceum, w ramach Koła Młodych Klasyków,  są prowadzone lekcje łaciny dla chętnych. Te dodatkowe lekcje mają charakter zajęć rozwijających uzdolnienia i przygotowują między innymi do wzięcia udziału w Olimpiadzie Języka Łacińskiego.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny. W naszej szkole organizowane są również wycieczki zagraniczne, dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa D może być zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju.

Klasa 1e


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język włoski (I klasa – 4 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • język angielski (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • biologia PR (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 3 godziny 
 • dodatkowo: historia i społeczeństwo, elementy psychologii

 

W RAMACH WSPÓŁPRACY  Z INSTYTUCJAMI

 • wykłady z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej 
 • ćwiczenia laboratoryjne z biologii  na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty w Instytucie Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Italofonia  - zajęcia i konkursy na Wydziale Filologii Włoskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • zajęcia terenowe, sesjach popularno-naukowych oraz warsztaty ekologiczne
 • Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata)

 

WYDARZENIA:

 • wymiana międzyszkolna z liceum we Włoszech
 • wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii i Włoch
 • tygodniowy wyjazd edukacyjny do Stegny dla klas I
 • szkolne imprezy tematyczne np. Dzień Włoski i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego