Procedury organizacji pracy szkoły od 01 września 2021r.