Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka w Katowicach informuje, iż wszelkie wiadomości dotyczące strajku nauczycieli oraz zajęć lekcyjnych będą na bieżąco przesyłane przez dziennik elektroniczny Librus.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Katarzyna Ziemiec