Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka w Katowicach informuje, iż tryb i termin podwyższania rocznych ocen dla klas III nie uległ zmianie, pomimo prowadzonej przez nauczycieli akcji protestacyjnej.

Więcej informacji w dzienniku elektronicznym Librus.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Katarzyna Ziemiec