Pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej jako Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji organizujemy – wirtualne targi edukacyjne - https://www.wirtualnetargiedukacyjne.pl.

 

Mając na uwadze sytuację w kraju, chcemy dać maturzystom możliwość do zapoznania się z ofertą Uczelni Wyższych w jednym miejscu. Targi, jakie są przed nami mają wyjątkowy charakter.

 

1) Czas trwania – zaczynamy 15 maja 2020 a będą one trwać aż do 15 października 2020.

2) Koszty – targi są bezpłatne

3) Przygotowujemy specjalne paczki dla maturzystów, szkół średnich oraz szkół wyższych.

4) Każda Uczelnia ma własny profil (stoisko), w którym będzie pokazana oferta edukacyjna. Maturzyści będą mieli możliwość porozmawiania na forum o ofercie danej uczelni lub umówienia się na rozmowę z działem rekrutacji.

 

Chcemy, aby te Wirtualne Targi Edukacyjne stanowiły jedno z przedsięwzięć, które ma realny wpływ na rzecz pobudzenia aktywności maturzystów poszukujących informacji na temat kierunków i form kształcenia. To swoista giełda edukacji, podczas której swoją ofertę pokaże kilkaset publicznych i niepublicznych uczelni wyższych z całej Polski.