Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 września 2022 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2023/20220905-EM23_PP-Test-diagnostyczny-1.pdf