Drodzy Maturzyści,

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (PP)

 • język polski (PR)
 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

 • matematyka (PR)
 • filozofia (PR)
 • język łaciński (PR)
 • historia sztuki (PR)
 • historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)
 • wos (PR)
 • geografia (PR)
 • informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)
 • język litewski (PP)
 • język białoruski (PP)
 • język ukraiński (PP)
 • historia (PR)
 • język litewski (PR)
 • język białoruski (PR)
 • język ukraiński (PR)

 

 

Przystąpienie do próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.  Zachęcamy jednak wszystkich  Was do wzięcia udziału w tej próbie umożliwiającej każdemu sprawdzenie swoich umiejętności i przygotowania do egzaminu dojrzałości.

W celu umożliwienia wszystkim chętnym uczniom  udziału w próbnym egzaminie zawieszamy dla klas maturalnych w dniach  2.04., 3.04 oraz 6.04 wszystkie zajęcia  zdalne. W dniach 7.04. oraz 8.04 zawieszamy zajęcia dla klasy 3b. Wszystkie pozostałe osoby, które na egzaminie maturalnym wybrały jako przedmiot rozszerzony biologię (3a – 1 osoba, 3e – 8 osób, 3f – 11 osoby) , wos  (3d – 9 osób) oraz chemię (3e – 3 osoby) prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielami prowadzącymi  w tych dniach zajęcia zdalne  w celu nadrobienia materiału przeprowadzonego podczas lekcji.

Wskazane jest, aby każdy chętny maturzysta – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązał zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w dowolnej formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – jeżeli dysponuje w domu drukarką i papierem ;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Próbny egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Omówienie prac maturalnych odbędzie się podczas zdalnej lekcji i będzie polegało na przekazaniu zbiorczej informacji wszystkim uczniom.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

 

Z poważaniem,

Elżbieta Bożek

Wicedyrektor szkoły