informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2023 r.

PUBLISHED 6 WRZEŚNIA 2022 · UPDATED 7 WRZEŚNIA 2022

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2023 r.

Wniosek o zwolnienie z opłat – załącznik 26

Formularz do wniosku (załącznika 26) o zwolnienie z opłat