Szanowni Państwo,

w poniedziałek 28.03 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej
stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie
maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy.

Jesteśmy świadomi, że w obecnych okolicznościach przygotowanie do egzaminów
to ogromne wyzwanie nie tylko dla ukraińskich uczniów, ale również dla
nauczycieli i dyrektorów. Okres egzaminów rozpoczyna się przecież w
przyszłym miesiącu.

Nasz zespół od kilku lat prowadzi innowacyjną platformę edukacyjną EQURS.PL
<https://86e251d478776e8cf3fa20b009685ff4.tinyemails.com/5e5d4ed3514ee4c10c78df59d77a7a2c/9c28db0332b8bbf0587996ac1bb7d162.html>
.

Znajdują się na niej kursy online składające się z lekcji video, notatek
oraz interaktywnych ćwiczeń. Oferowane przez nas materiały w przystępnej
formie oraz w kompleksowy sposób prezentują wszystkie zagadnienia, które
mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Zostały
one opracowane przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców akademickich
na podstawie informatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w taki sposób
aby uczeń mógł uczyć się samodzielnie bez potrzeby selekcjonowania
materiałów.

Podczas pandemii COVID-19 nasze materiały udostępniliśmy bezpłatnie ponad
2000 nauczycielom z całej Polski oraz 100 szkołom.

Również teraz jesteśmy gotowi pomóc i nadać bezpłatny dostęp ukraińskim
uczniom, którzy właśnie przybyli do Polski.

Celem uzyskania dostępu wystarczy wypełnić poniższy formularz Google. Dane
dostępowe zostaną wysłane drogą mailową.

https://forms.gle/
<https://86e251d478776e8cf3fa20b009685ff4.tinyemails.com/5e5d4ed3514ee4c10c78df59d77a7a2c/a4ccf7b2c8810af9505d8c71b830c8a5.html>
Z7brrnycHBsTUneh9
<https://86e251d478776e8cf3fa20b009685ff4.tinyemails.com/5e5d4ed3514ee4c10c78df59d77a7a2c/5adff033409b98d3d477e42d308b9404.html>