Formuła 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

Arkusze Pokazowe – Marzec 2022

Język polski – część ustna (Filmy z przykładowymi nagraniami)

Język polski – część ustna (Przykładowe niejawne zadania egzaminacyjne)

Egzamin z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe

Filmy, scenariusze i prezentacje z biologii, chemii i języka polskiego

Rok szkolny 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.