Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka w załączeniu przedstawia wyniki Sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziału z elementami edukacji architektury z dnia 07 i 15 lipca br.