WNIOSEK O PRZYJĘCIE DLA KANDYDATA NIEZAKWALIFIKOWANEGO