Informujemy Kandydatów oraz Rodziców/Prawnych opiekunów, że 15 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Wnioski rekrutacyjne wypełniane są w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym: http://slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

Wnioski papierowe o przyjęcie do szkoły można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00.
 
Ponadto komisja rekrutacyjna pracuje:
23.06 - 07.07.2023  w godzinach od 8.00-14.00

10.07.2023 w godzinach od 8.00 - 15.00

18.07 - 24.07.2023 w godzinach od 8.00-14.00

25.07.2023 w godzinach od 8.00-15.00

 

Informujemy, że sprawdziany uzdolnień kierunkowych
do oddziału 1F z elementami edukacji architektonicznej odbędą się

  • termin podstawowy - 31 maja 2023 roku o godzinie 9.00,
  • termin dodatkowy - (dla osób, które nie mogły przystąpić w pierwszym terminie) 6 czerwca 2023

Egzaminy odbywają się w budynku IV LO w Katowicach.

Kandydat zgłoszony w systemie rekrutacji elektronicznej powinien zgłosić się co 
najmniej 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu i przed wejściem okazać
dokument ze zdjęciem.