Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty osób zakwalifikowanych do klasy pierwszej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.