Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka w Katowicach informuje, iż zebranie dla Rodziców uczniów klas III odbędzie się zgodnie z harmonogramem pracy szkoły 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30 w auli szkoły.

Natomiast, zebrania dla Rodziców uczniów klas I i II odbędą się w innym terminie, jeśli akcja protestacyjna będzie nadal trwała.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Katarzyna Ziemiec