Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka prosi o zapoznanie się z Raportem Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19.