Prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.