Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

gdy rozpoczynaliśmy 1 września 2019 rok szkolny 2019/2020 nikt z nas nie pomyślał, że dzień zakończenia roku będziemy obchodzić samotnie, bez uroczystej akademii, bez uczniów i nauczycieli. Kończący się rok szkolny był dla nas dużym doświadczeniem i sprawdzianem z naszej życzliwości, obowiązkowości oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Wiem Drodzy Uczniowie, że tęsknicie za szkołą, za kontaktami z rówieśnikami, nauczycielami, ale zapewniam Was, że my Nauczyciele, również tęsknimy za Wami, za lekcjami w salach lekcyjnych twarzą w twarz i głęboko wierzymy, że 1 września 2020 wspólnie rozpoczniemy nowy rok szkolny w realnym świecie.

Chciałabym bardzo podziękować Rodzicom. Przede wszystkim za słowa otuchy, zrozumienia i wsparcie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy pomogliście nam zorganizować bezpiecznie egzamin maturalny, za wszystkie podarowane środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, za przewiezione ławki. Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie na rzecz szkoły i utożsamianie się z naszym Liceum.

Dziękuję Nauczycielom za czas, który poświęciliście swoim uczniom, za szybkie i solidne zorganizowanie kształcenia na odległość, za dobre słowo, otwartość i pomoc, którą kierowaliście przede wszystkim do Młodzieży i Rodziców.

Gratuluję wszystkim klasom I - III bardzo wysokich ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania. Gratuluję Bartłomiejowi Zychowi imponującej średniej ocen – 5,9 oraz wszystkim, którzy otrzymują świadectwa z wyróżnieniem. Gratuluję wszystkich sukcesów, które osiągnęliście w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

życzę wszystkim słonecznych wakacji, radości na czas odpoczynku, uśmiechu i spotkajmy się wszyscy razem zdrowi i pełni sił do nauki i nauczania dnia 1 września 2020 roku w murach IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.

 

  Z wyrazami wdzięczności

 i serdecznymi pozdrowieniami

Katarzyna Ziemiec – Dyrektor szkoły