Zachęcamy serdecznie uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny w sieci” organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Konkurs ma na celu:

  • poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi;
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem handlu ludźmi, w tym w celach zarobkowych, zmuszaniu do pracy w niegodziwych warunkach, wykorzystywaniu nieletnich do ciężkich prac np. polowych, w fabrykach;
  • wyróżnienie najlepszych prac plastycznych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania zagrożeniom i poprawie bezpieczeństwa w sieci.
  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej: https://www.katowice.uw.gov.pl/
  2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
  3. Regulamin będzie dostępny także na stronie: http://www.kuratorium.katowice.pl/
Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny z opiekunami Samorządu Uczniowskiego panem D. Krzyżewskim i panią K. Włodarczyk.
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączeniu.