Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka prosi o zapoznanie się z pismem oraz komunikatem Naczelnika Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dotyczącym akcji PIT.