Apel Rady Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO !

W IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach już od dwóch lat działa, powołana z reprezentacji Rodziców wszystkich uczniów tej szkoły Rada Rodziców.
Poza współpracą z Dyrekcją i Nauczycielami jednym z ważnych celów Rady jest pomoc finansowa Szkole i jej uczniom.
W poprzednich latach Rada podjęła uchwałę o dobrowolnej rocznej składce w wysokości 150,-zł . Jednakże kwoty deklarowane przez Państwa mogą być różne w zależności od chęci i zasobności. Zapewniamy o sumiennym rozliczeniu każdej wydanej złotówki. Prosimy uprzejmie o wypełnienie deklaracji na rok 2010/2011 i złożenie u wychowawcy klasy.
Zapraszam na zebranie Rady Rodziców wybranych w klasach przedstawicieli (po zebraniach klasowych) aby dokonać wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.