Zajęcia pozalekcyjne

W Naszym Liceum organizowane są różnorodne zajęcie pozalekcyjne umożliwiające każdemu uczniowi rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

Grafik zajęć pozalekcyjnych 2017/2018

Grafik zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 (po maturach)

 

 

NAZWISKO I IMIĘ

ZAJĘCIA

TERMIN

Biliński Tomasz

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1430 - 1515

Bożek Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

co druga środa

1430 - 1515

Cebula Małgorzata

zajęcia przygotowujące do matury dla klas: 2a i 2d

poniedziałek

1430 - 1515

zajęcia wyrównawcze dla klasy 1a

poniedziałek

1340 – 1425

zajęcia wyrównawcze dla klasy 1d

czwartek

1340 – 1425

Dziekan Łukasz

zajęcia z boksu

środa

1430 - 1515

Hefner Izabela

zajęcia wyrównawcze

czwartek

710 - 755

Juszczyk Ewa

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1515 – 1600

Kiereś Barbara

zajęcia przygotowujące do matury

czwartek

800 - 845

Kłosowska Katarzyna

biologia eksperymentalna dla klas I

poniedziałek

1340 – 1425

Klepacz Laura

zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych

środa

1340 – 1425

Komoniewska Anna

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

800 - 845

Korzeniowska Ewa

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1430 - 1515

Kozak Andrzej

zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do matury z historii i WOS-u

poniedziałek

1340 – 1425

Krzyżewski Dariusz

zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia

poniedziałek

1340 – 1425

Lizoń-Jura Beata

zajęcia wyrównawcze

czwartek

800 - 845

Lubczyk Martyna

Koło Młodych Klasyków

środa

1145 – 1230

Paulewicz-Sopala Kinga

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1340 – 1425

Pawłowska Lucyna

zajęcia wyrównawcze

wtorek

800 – 845

Penczek Marcin

zajęcia fitness - ćwiczenia siłowe z ciężarem własnego ciała

poniedziałek

710 - 755

Ruchała Małgorzata

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 – 1515

Schmidt Jolanta

zajęcia wyrównawcze

wtorek

710 - 755

Sobecka Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 – 1425

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1430 - 1515

Sowa Barbara

Koło Aktywnych Czytelników

środa

1430 - 1515

oraz okazjonalne spotkania i akcje

Sowa Ryszard

zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych

piątek

1050 - 1135

Szulc Anna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1340 – 1425

Szymańska Iwona

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

710 – 755

Tobolska Alina

zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j. hiszpańskiego

co drugi piątek

1430 – 1515

zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego

co drugi piątek

1430 – 1515

zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j. włoskiego

co drugi czwartek

1430 – 1515

zajęcia wyrównawcze z j. włoskiego

co drugi czwartek

1430 – 1515

Trajdos Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

środa i piątek

710 – 755

Turek Mariusz

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1340 – 1425

Węgrzynek Krystian

zajęcia wyrównawcze, dla uczniów uzdolnionych

co drugi czwartek

1430 - 1515

Włodarczyk Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1515 – 1600

Ziaja – Wójcik Anna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

710 – 755

Zioło Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 - 1425

Żogała Grażyna

zajęcia z siatkówki

poniedziałek

710 – 755

Żogała Grzegorz

zajęcia z siatkówki

poniedziałek

1430 - 1515

Żyrek Hanna

Koło Teatralno - Filmowe (lekcje filmowe w CSF Kosmos)

wtorek

1800 – 2100

Koło Młodych Myślicieli

wtorek/czwartek

1430 – 1630

Koło Wolontariatu

czwartek

1230

Koło Teatralne

 

Koło teatralne działające w IV LO w Katowicach skupia młodzież ze wszystkich klas. W pierwszych tygodniach działalności członkowie koła zdobywają wiedzę ogólną potrzebną do realizacji własnych przedstawień. Poznają historię teatru, sztuki aktorskiej, warsztatu pracy aktora, reżysera. Na tym etapie następuje rozpoznanie grupy, ocena sposobu wypowiadania się uczniów, praca nad poprawą wymowy. Następnie uczniowie wybierają jedną z czterech sekcji, w której chcą pracować:

 • Literacką-tu będą należeli przyszli scenarzyści,
 • Teatralną-skupiającą aktorów,
 • Plastyczną–w tej sekcji uczniowie opracowują scenografię, obmyślają kostiumy, oprawę świetlną, programy, afisze,
 • Muzyczną–uczniowie tej sekcji zapewniają podkład muzyczny w razie potrzeby efekty akustyczne.

 

Wszyscy członkowie koła mają swój udział w przygotowaniu spektakli prezentowanych przed społecznością m.in. naszej szkoły. Koło nawiązuje współpracę z innymi kołami tego typu, organizuje wspólne wyjścia do teatru. Członkowie koła biorą udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatrów szkolnych.

 

Szkolny Klub Europejski

Celem Szkolnego Klubu Europejskiego jest przybliżanie młodzieży kultury, zwyczajów, obyczajów, znanych miejsc i postaci Unii Europejskiej.
W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego uczniowie mogą brać udział w następujących przedsięwzięciach:
 
 • konkursy fotograficzne,
 • Wigilie przy europejskich stołach - konkurs połączony z koncertem kolęd w różnych językach,
 • konkursy szkolne: "Najpiękniejsza europejska stolica", "Znani Europejczycy", "Karnawał w Europie",
 • konkursy pozaszkolne: "Eurowyzwanie", "Europa nasz wspólny dom", "Europę warto poznać", "Moja szkoła w Unii Europejskiej - Akademia młodego dyplomaty",
 • spotkanie ze znanymi ludźmi, np. z Europosłem Janem Olbrychtem,
 • lekcje europejskie organizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
 • warsztaty organizowane np. przez Amnesty International

 

Szkolny Klub Europejski przygotowuje również młodzież do wystąpień publicznych umożliwiając:

 • udział w debatach szkolnych,
 • uczestnictwo w II, III, IV Turnieju Debat Oksfordzkich,
 • obserwowanie debat finałowych II, III, IV, Turnieju Debat Śląskich w Urzędzie Wojewódzkim,
 • udział w Dniach Otwartych Debat.
 
 

Koło Regionalne

Koło Regionalne działające w naszej szkole adresowane jest do uczniów wszystkich klas.

 

Ma na celu rozszerzenie i pielęgnowanie wiedzy o Śląsku.

Klub Miłośników Ziemi Śląskiej organizuje co roku „Dzień Śląski”, który ma na celu promowanie naszego regionu, jego kultury i tradycji.

Przygotowuje do udziału w debatach szkolnych i regionalnych  konkursach dotyczących Śląska.

Koło Młodych Klasyków

Koło Młodych Klasyków to propozycja dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani starożytnością grecko-rzymską. Niech nikt jednak nie myśli, że nudzimy się nad zakurzonymi i pożółkłymi podręcznikami do łacińskiej gramatyki. Zgłębiając język i zwyczaje starożytnych dobrze się bawimy, starając się, by przy okazji bawiła się cała szkoła.

Do wa zniejszych akcjii zrealizowanych przez nasze koło należą:

 • Koncert kolęd łacińskich dla nauczycieli i emerytowanych pracowników naszego liceum;
 • Noc filmów o starożytności;
 • Wystawienie fragmentów książki pt.: Harry Potter i kamień filozoficzny po łacinie dla gimnazjalistów;
 • Warsztaty z nazw i zaklęć łacińskich w Harrym Potterze dla gimnazjalistów;
 • Przygotowanie prezentacji pt.: Łacina dnia dzisiejszego dla uczniów naszej szkoły;
 • Dwukrotne zorganizowanie Dni Kultury Antycznej we współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej UŚ;
 • Zorganizowanie przedstawienia na Idy Marcowe;
 • Wyjście do Archikatedry Chrystusa Króla w celu zbadania łacińskich inskrypcji w jej wnętrzu.

 

Corocznie organizujemy Konkurs Mitologiczny dla Klas Pierwszych. Ściśle współpracujemy z Katedrą Filologii Klasycznej, goszcząc u siebie studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

Koło Aktywnych Czytelników

Celem działalności Koła jest:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do sięgania po książkę.
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla książki.
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa pisanego i obrazu.
 • Motywowanie uczniów utalentowanych, inspirowanie do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu.
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie.
 • Racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

Członkowie Koła aktywnie włączają  się do pomocy w pracy biblioteki szkolnej. Pomagają w wypożyczaniu, gromadzeniu i opracowywaniu księgozbioru. Uczestniczą w pracach porządkowych. Przygotowują plakaty promujące bibliotekę szkolną oraz czytelnictwo.

W ramach pracy Koła realizujemy akcję Maczek Czyta Przedszkolakom, wprowadzamy młodego czytelnika w świat baśni i legend z całego świata.

Współorganizujemy Grę Miejska Fair Train i przybliżamy młodzieży problematykę krajów Globalnego Południa.
Członkowie Koła uczestniczą w akcjach czytelniczych, jeżdżą na Targi Książki, publikują i promują bibliotekę szkolną na blogu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia biblioteki szkolnej, w każdą środę o 1430.

Koło Matematyczne

Działalność koła matematycznego adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Polega na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.

Ma wdrożyć do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

Członkowie koła uczestniczą i osiągają sukcesy w:

wewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • „Testuj z Matematyką”
 • „Matemaczek”

zewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
 • konkursie „Analityk danych”, zorganizowanym przez RO Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • regionalnym konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”
 • Śląskim Konkursie Matematycznym
 • Olimpiadzie Matematycznej 

Członkowie koła uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uniwersytet Śląski (obchodach Święta Liczby π), imprezach organizowanych w szkole (spotkanie w formie „Sto pytań do...” z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykład: „Fraktale i chaos” przygotowanym przez członków koła).

Koło Młodych Myślicieli

„W filozofii nie chodzi bowiem o to, by wiedzieć, jak inni rozstrzygają problemy, ale o to, by

samemu je stawiać i szukać odpowiednich rozstrzygnięć”.

(Józef Tischner)

Koło Młodych Myślicieli prowadzi regularne, cotygodniowe spotkania. Zainteresowani uczniowie, są wprowadzani w teorię filozofii i odpowiedzi na podstawowe pytanie, co tkwi u źródeł filozofowania, poznają historię nauk filozoficznych. Pozwala to na ogląd świata z nowych perspektyw  głębsze jego rozumienie, a także prowokuje do wielu pytań.

Zakładamy, że nikt nie ma monopolu na prawdę, jest ona odkrywana na wielu drogach, odsłania się w dialogu, w sporze i w dyskusji. 

To pozwala rozwinąć nowe horyzonty myślenia, otworzyć się na wgląd w rzeczywistość z coraz to nowych perspektyw i coraz głębszym jej rozumieniem. Na zajęciach szukamy odpowiedzi na pytanie:

Co tkwi u źródeł filozofowania?

Koło Italianisty

Celem Koła Italianisty jest szerzenie wśród młodzieży elementów kultury i cywilizacji włoskiej, poznanie jej tajników. Uczniowie poznają zwyczaje i obyczaje Włochów oraz pogłębiają znajomość języka włoskiego poprzez organizację cyklicznych spotkań, pogadanek i wyjść.

W ramach działalności Koła podejmowane są następujące działania:

 • Cykliczne wykłady organizowane przez pracownika Zakładu Italianistyki Uniwersytetu Śląskiego dr Guido Lauro-Parisi na temat kultury Włoch oraz historii mafii,
 • współpraca z Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach, gdzie odby­wają się cykliczne projekcje włoskich filmów dla uczniów klas z rozszerzonym językiem włoskim,
 • współpraca z biblioteką włoską, gdzie raz w roku członkowie Koła uczestniczą w wykładach,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem „Dante Alighieri” z Katowic oraz z muzyczną szkołą językową „Arte Affari” z Katowic, gdzie uczniowie biorą udział w różnego rodzaju wykładach, konkursach i imprezach,
 • udział w Konkursie Piosenki Włoskiej (II miejsce),
 • udział w projekcie „Italofonia”, zorganizowanym przez wykładowców i studentów filologii włoskiej Uniwersytetu Śląskiego (w 2011 roku zajęliśmy I miejsce, w 2012 – II miejsce),
 • udział w ogólnopolskim dyktandzie z języka włoskiego w ramach Ogólnopolskiego Festiwa­lu Języków Obcych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (w 2010 roku zajęliśmy I miejsce, w 2011 – I, II, III miejsce),
 • zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech, w którym biorą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z całego Śląska, m. in: z Katowic, Sosnow­ca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Zabrza, Bielsko-Białej oraz Wodzisławia Śląskiego,
 • współpraca z Uniwersytetem w Neapolu oraz udział w projekcie e-learning,
 • wyjścia do Teatru Śląskiego na spektakle w języku włoskim m.in. „Arlecchino/Don Giovanni” w wykonaniu Teatro Pantakin di Venezia.

Szkolne Koło Wolontariatu

Głównym celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest aktywizacja społeczności uczniowskiej na rzecz szkoły i

środowiska lokalnego. Zajęcia umożliwiają młodzieży aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie

poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz tolerancji. Pozwalają na wyrażanie myśli, poglądów, poznania

problemów dzieci z trudnych środowisk oraz nabywanie nowych doświadczeń przydatnych w przyszłości, w

szczególności w późniejszej pracy zawodowej i życiu rodzinnym.

Koło Wolontariatu współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym im. Ks. L. Markiefki, prowadzonym przez

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach. Uczniowie organizują w ośrodku akcję pod hasłem „Podaruj

Dzieciom Gwiazdkę”, która dostarcza młodym podopiecznym dużo radości.

Wolontariusze organizują również wyjścia dla dzieci z Domu Dziecka do cyrku.

Uczniowie biorą udział w akcjach pomocy potrzebującym i tak zostały zorganizowane następujące zbiórki:

 • Świąteczna Paczka dla ubogiej rodziny
 • zbiórka prezentów dla dzieci z Domu Dziecka z Katowic-Bogucic
 • zbiórka darów na rzecz osób dotkniętych powodzią.

Koło organizuje następujące akcje:

 • udział w autorskiej kampanii PCK pt. Wyprawka dla Żaka, mającej na celu wyposażenie najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolne,
 • udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka”, realizowanej przez Stowarzyszenie „Wiosna” – zebrano 16 kartonów darów dla wybranej ubogiej rodziny,
 • organizowanie Kiermaszu Świątecznego na rzecz ubogich rodzin naszego miasta,
 • udział w gwiazdkowej zbiórce prezentów dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią z Bierunia, koordynowanej przez biuro poselskie M. Migalskiego,
 • sprzedaż cegiełek na cel współfinansowania zakupu sprzętu nagłaśniającego do auli szkolnej,
 • organizowanie zabaw z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka,
 • pomoc w nauce dzieciom z Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego ss. Jadwiżanek,
 • zbiórka makulatury, z której dochód jest przeznaczony na rzecz hospicjum,
 • wolontariusze otaczają opieką zwierzęta z „żywej” szopki, która znajduje się w bazylice franciszkanów w katowickich Panewnikach,
 • Szkolne Koło Wolontariatu organizuje kiermasz wypieków,
 • uczniowie brali udział w budowie hospicjum „Cordis”,
 • przedstawienie teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 "Król Maciuś I".


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.