Prymus

Gratulujemy! Odebraliście dzisiaj świadectwa! Wszystkim ze średnią ocen 5,15 z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej bdb z zachowania przypominamy o prestiżowym STYPENDIUM DLA NAJZDOLNIEJSZYCH - PRYMUS! W zeszłym roku uczniom przyznano po 300 zl. stypendium miesięcznie czyli 3000 zł. / absolwenci otrzymali całość jednorazowo! Wnioski składają pełnoletni uczniowie, rodzic (opiekun prawny) lub dyrektor szkoły w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin, wniosek i oświadczenie są dostępne na stronie szkoły w zakładce:Stypendia i w sekretariacie naszej szkoły. Prosimy śledzić stronę internetową Urzędu Miasta (link w zakładce Stypendia)


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.