Stypendium "Prymus"

Stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS III edycja!
 
Ważna informacja dla uczniów, którzy uzyskali średnią 5,15 i więcej z obowiązkowych przedmiotów, mają bardzo dobre zachowanie i mieszkają w Katowicach (również maturzyści).
Wniosek o stypendium należy złożyć do 31 lipca w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice (pokój 7) na ul. Kopernika 14 (od 7.30.-15.30.) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacje, wniosek i regulamin stypendium Prymus na stronie
oraz u pedagoga szkolnego

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.