Realizacja działań dotyczących doradztwa zawodowego w IV LO

Realizacja działań dotyczących doradztwa zawodowego w IV LO:

  • "Bilans umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych", "Planowanie własnej kariery - ja na rynku pracy" Młodzieżowe Centrum Kariery OHP - warsztaty i porady indywidualne, realizowane w klasach drugich
  • "Eurowarsztaty: Papiery do kariery czyli jak napisać europejskie CV?" - warsztaty platformy edukacyjnej Eurodesk realizowane w klasach pierwszych (www.eurodesk.pl)
  • "Klucz do kariery" - testy kompetencji i oczekiwań zawodowych - w czasie indywidualnych porad z pedagogiem (www.kluczdokariery.pl) realizowane wśród zainteresowanych uczniów
  • Tematy doradztwa zawodowego realizowane są również na zajęciach z przedmiotu: przedsiębiorczość w klasach pierwszych
  • U pedagoga szkolnego można przeprowadzić rozmowę doradczą, testy predyspozycji, a także umówić się na indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego z PPP nr5 i  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.