Zajęcia pozalekcyjne

W Naszym Liceum organizowane są różnorodne zajęcie pozalekcyjne umożliwiające każdemu uczniowi rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

Klub Hispanisty

Nadrzędnym celem Klubu jest propagowanie kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych językowo, rozwijanie ich talentów oraz rozbudzanie kreatywności wśród wszystkich uczniów. Uczniowie będą mogli wzbogacić swoją wiedzę, rozwijać umiejętności językowe i poznawać nowe kultury.

image006.jpg image008.jpg

 W ramach działalności Klubu podejmowane są m.in. następujące działania:

 • poznawanie hiszpańskiej i latynoskiej kinematografii poprzez wyjścia do kina na projekcję filmów w języku hiszpańskim,
 • cykliczne wyjścia do kina Światowid w ramach corocznego Tygodnia Kina Hiszpańskiego,
 • organizacja imprez tematycznych w naszej szkole, takich jak Dni Kultury Hiszpańskiej i Latynoskiej (np. Dnia Meksykańskiego i Día de los Muertos, Dnia Tapas)
 • udział w wykładach, warsztatach i konkursach przeprowadzonych przez pracowników Zakładu Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w ramach projektu Hispanofonia na Uniwersytecie Śląskim,
 • udział w spektaklach teatralnych w j. hiszpańskim
 • udział w wielu konkursach na szczeblu szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim (np. szkolny i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Hispanojęzycznych, dyktando w j.hiszpańskim, Ogólnopolski Konkurs Domeykiada, Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich, Ogólnopolski Konkurs na Film Krótkometrażowy w j. hiszpańskim itp.)

Klub Italianisty

Celem Klubu Italianisty jest szerzenie wśród młodzieży elementów kultury i cywilizacji włoskiej, odkrywanie jej tajników. Uczniowie poznają tradycje i obyczaje Włochów oraz pogłębiają znajomość języka włoskiego poprzez organizację szkolnych i międzyszkolnych imprez tematycznych oraz uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach, wykładach i wyjściach.

image002.jpg

image004.jpg

W ramach działalności Klubu podejmowane są następujące działania:

 • wykłady organizowane przez pracowników Zakładu Italianistyki Uniwersytetu Śląskiego na temat kultury Włoch,
 • współpraca z Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach, gdzie odby­wają się cykliczne projekcje włoskich filmów dla uczniów klas z rozszerzonym językiem włoskim,
 • udział w wykładach, warsztatach oraz konkursach w ramach projektu „Italofonia”, organizowanego przez wykładowców i studentów filologii włoskiej Uniwersytetu Śląskiego,
 • udział w szkolnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursach tematycznych,
 • coroczna organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech, w którym biorą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z całego Śląska,
 • organizowanie dni tematycznych w szkole (np. Dnia Włoskiego, Dnia Pizzy i Nutelli) w celu propagowania kultury Włoch,
 • współpraca z włoskimi instytucjami w Polsce i za granicą.
 • wyjazdy w ramach wymiany międzyszkolnej do szkół i rodzin we Włoszech
 • wyjścia do teatru na spektakle w języku włoskim, na koncerty i wystawy tematyczne

Koło Teatralne

 

Koło teatralne działające w IV LO w Katowicach skupia młodzież ze wszystkich klas. W pierwszych tygodniach działalności członkowie koła zdobywają wiedzę ogólną potrzebną do realizacji własnych przedstawień. Poznają historię teatru, sztuki aktorskiej, warsztatu pracy aktora, reżysera. Na tym etapie następuje rozpoznanie grupy, ocena sposobu wypowiadania się uczniów, praca nad poprawą wymowy. Następnie uczniowie wybierają jedną z czterech sekcji, w której chcą pracować:

 • Literacką-tu będą należeli przyszli scenarzyści,
 • Teatralną-skupiającą aktorów,
 • Plastyczną–w tej sekcji uczniowie opracowują scenografię, obmyślają kostiumy, oprawę świetlną, programy, afisze,
 • Muzyczną–uczniowie tej sekcji zapewniają podkład muzyczny w razie potrzeby efekty akustyczne.

 

Wszyscy członkowie koła mają swój udział w przygotowaniu spektakli prezentowanych przed społecznością m.in. naszej szkoły. Koło nawiązuje współpracę z innymi kołami tego typu, organizuje wspólne wyjścia do teatru. Członkowie koła biorą udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatrów szkolnych.

 

Szkolny Klub Europejski

Celem Szkolnego Klubu Europejskiego jest przybliżanie młodzieży kultury, zwyczajów, obyczajów, znanych miejsc i postaci Unii Europejskiej.
W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego uczniowie mogą brać udział w następujących przedsięwzięciach:
 
 • konkursy fotograficzne,
 • Wigilie przy europejskich stołach - konkurs połączony z koncertem kolęd w różnych językach,
 • konkursy szkolne: "Najpiękniejsza europejska stolica", "Znani Europejczycy", "Karnawał w Europie",
 • konkursy pozaszkolne: "Eurowyzwanie", "Europa nasz wspólny dom", "Europę warto poznać", "Moja szkoła w Unii Europejskiej - Akademia młodego dyplomaty",
 • spotkanie ze znanymi ludźmi, np. z Europosłem Janem Olbrychtem,
 • lekcje europejskie organizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
 • warsztaty organizowane np. przez Amnesty International

 

Szkolny Klub Europejski przygotowuje również młodzież do wystąpień publicznych umożliwiając:

 • udział w debatach szkolnych,
 • uczestnictwo w II, III, IV Turnieju Debat Oksfordzkich,
 • obserwowanie debat finałowych II, III, IV, Turnieju Debat Śląskich w Urzędzie Wojewódzkim,
 • udział w Dniach Otwartych Debat.
 
 

Koło Regionalne

Koło Regionalne to przede wszystkim obcowanie z kulturą Śląska. W ramach spotkań poznajemy tradycje regionu, przemierzamy interesujące szlaki, smakujemy kuchni a także odkrywamy język, muzykę, teatr i film.
Koło Regionalne co roku organizuje wycieczki do Koszęcina (siedziba Zespołu Śląsk)na warsztaty taneczne i na magiczny Nikiszowiec.Stale współpracuje ze Związkiem Górnośląskim, Teatrem Korez, Uniwersytetem Śląskim, Kinem Kosmos, Radiem Katowice, Muzeum Śląskim i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Tradycją szkoły jest grudniowa organizacja Dnia Śląskiego, w ramach którego zapraszani są wybitni działacze i przedstawiciele Śląska.
Koło Regionalne bierze również udział w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku. W tej dziedzinie uczniowie naszego liceum rokrocznie zdobywają indeksy na wymarzone kierunki studiów i uczelnie.
Członkowie koła uczestniczą i współtworzą cotygodniową audycję w Radiu Katowice. Można nas słuchać na żywo w każdą środę o godz.19, w programie Czas na nas
Artykuły,które piszemy często publikowane są w miesięczniku Górnoślązak. Bierzemy również udział w pokazach mody, inspirowanej strojami śląskimi, w debatach, dyskusjach, lekcjach muzealnych . Podejmujemy najróżniejsze działania na rzecz regionu. A wszystko po to, by być jak najbliżej Swojej małej ojczyzny, odkrywać jej piękno i współtworzyć jej przyszły wizerunek.

Koło Młodych Klasyków

Koło Młodych Klasyków to propozycja dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani starożytnością grecko-rzymską. Niech nikt jednak nie myśli, że nudzimy się nad zakurzonymi i pożółkłymi podręcznikami do łacińskiej gramatyki. Zgłębiając język i zwyczaje starożytnych dobrze się bawimy, starając się, by przy okazji bawiła się cała szkoła.

Do wa zniejszych akcjii zrealizowanych przez nasze koło należą:

 • Koncert kolęd łacińskich dla nauczycieli i emerytowanych pracowników naszego liceum;
 • Noc filmów o starożytności;
 • Wystawienie fragmentów książki pt.: Harry Potter i kamień filozoficzny po łacinie dla gimnazjalistów;
 • Warsztaty z nazw i zaklęć łacińskich w Harrym Potterze dla gimnazjalistów;
 • Przygotowanie prezentacji pt.: Łacina dnia dzisiejszego dla uczniów naszej szkoły;
 • Dwukrotne zorganizowanie Dni Kultury Antycznej we współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej UŚ;
 • Zorganizowanie przedstawienia na Idy Marcowe;
 • Wyjście do Archikatedry Chrystusa Króla w celu zbadania łacińskich inskrypcji w jej wnętrzu.

 

Corocznie organizujemy Konkurs Mitologiczny dla Klas Pierwszych. Ściśle współpracujemy z Katedrą Filologii Klasycznej, goszcząc u siebie studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

Koło Aktywnych Czytelników

Celem działalności Koła jest:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do sięgania po książkę.
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla książki.
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa pisanego i obrazu.
 • Motywowanie uczniów utalentowanych, inspirowanie do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu.
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie.
 • Racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

Członkowie Koła aktywnie włączają  się do pomocy w pracy biblioteki szkolnej. Pomagają w wypożyczaniu, gromadzeniu i opracowywaniu księgozbioru. Uczestniczą w pracach porządkowych. Przygotowują plakaty promujące bibliotekę szkolną oraz czytelnictwo.

W ramach pracy Koła realizujemy akcję Maczek Czyta Przedszkolakom, wprowadzamy młodego czytelnika w świat baśni i legend z całego świata.

Współorganizujemy Grę Miejska Fair Train i przybliżamy młodzieży problematykę krajów Globalnego Południa.
Członkowie Koła uczestniczą w akcjach czytelniczych, jeżdżą na Targi Książki, publikują i promują bibliotekę szkolną na blogu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia biblioteki szkolnej, w każdą środę o 1430.

Koło Matematyczne

Działalność koła matematycznego adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Polega na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.

Ma wdrożyć do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

Członkowie koła uczestniczą i osiągają sukcesy w:

wewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • „Testuj z Matematyką”
 • „Matemaczek”

zewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
 • konkursie „Analityk danych”, zorganizowanym przez RO Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • regionalnym konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”
 • Śląskim Konkursie Matematycznym
 • Olimpiadzie Matematycznej 

Członkowie koła uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uniwersytet Śląski (obchodach Święta Liczby π), imprezach organizowanych w szkole (spotkanie w formie „Sto pytań do...” z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykład: „Fraktale i chaos” przygotowanym przez członków koła).

Koło Młodych Myślicieli

„W filozofii nie chodzi bowiem o to, by wiedzieć, jak inni rozstrzygają problemy, ale o to, by

samemu je stawiać i szukać odpowiednich rozstrzygnięć”.

(Józef Tischner)

Koło Młodych Myślicieli prowadzi regularne, cotygodniowe spotkania. Zainteresowani uczniowie, są wprowadzani w teorię filozofii i odpowiedzi na podstawowe pytanie, co tkwi u źródeł filozofowania, poznają historię nauk filozoficznych. Pozwala to na ogląd świata z nowych perspektyw  głębsze jego rozumienie, a także prowokuje do wielu pytań.

Zakładamy, że nikt nie ma monopolu na prawdę, jest ona odkrywana na wielu drogach, odsłania się w dialogu, w sporze i w dyskusji. 

To pozwala rozwinąć nowe horyzonty myślenia, otworzyć się na wgląd w rzeczywistość z coraz to nowych perspektyw i coraz głębszym jej rozumieniem. Na zajęciach szukamy odpowiedzi na pytanie:

Co tkwi u źródeł filozofowania?

Szkolne Koło Wolontariatu

Współpraca z Domem Dziecka w Katowicach Bogucicach

 

Mamy się czym dzielić z dziećmi, więc robimy to, co potrafimy. Najczęściej jest to pomoc w nauce, ale nie brakuje też czasu na wspólną zabawę.

Koło zorganizowało akcję rekrutacyjną, aby zaprosić wolontariuszy do pracy w Domu Dziecka.

We wrześniu odbyło się spotkanie z grupą chętnych, zorganizowano spotkanie z Dyrektor Domu Dziecka.

Wolontariusze zapisali się do konkretnych grup i zaczęli regularne zajęcia z podopiecznymi (1h/tygodniu według harmonogramu przygotowanego w konsultacji z pracownikami Domu Dziecka).

Strefa Dziecka w Maczku (impreza dla podopiecznych Domu Dziecka)

W naszej szkole 5 czerwca br. Koło Wolontariatu zorganizowało po raz kolejny Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Bogucicach. Wolontariusze, którzy na co dzień odwiedzają dzieci w ośrodku, raz w roku zapraszają do świętowania Dnia Dziecka w murach Liceum.  Przygotowanie i prowadzenie tego typu imprezy jest dla uczniów nowych, ważnym doświadczeniem. Uczy ich, jak zorganizować i przeprowadzić zabawę dla większej grupy dzieci.

Przygotowania do imprezy zaczęliśmy początkiem maja, za nami trzy spotkania, wszyscy wykazali się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością (przy przygotowaniu pracuje 15 osób, ale zaangażowanych w imprezę będzie ok. 34 osób. Dzieci (40 osób) podzielone były na 8 drużyn, każda z nich miała swoich opiekunów, którzy pomagali odczytać mapę i otrzymać punkty za wykonane zadania. Młodzież wymyśliła dla dzieci gry, konkursy i zabawy (np. konkurs- „Jakie kosztuję warzywo czy owoc?”-z zamkniętymi oczami, bajkowy konkurs plastyczny – „Jakim bohaterem bajki chciałbym zostać?”, strzały do bramki, przeciąganie liny, rzuty do celu, zagadki, malowanie twarzy, tor przeszkód, skoki w workach, szczudła dla dzieci).

Po zakończeniu wszystkich konkurencji dzieci dostały nagrody, przygotowane przez młodzież. Każdy otrzymał też pyszny popcorn i watę cukrową, a także wodę i sok. Do zobaczenia za rok.

Współpraca ze szpitalem Bonifratrów w Katowicach Bogucicach

 

Praca w szpitalu jest trudna, ale sprawia nam wiele radości.

Po rozmowie z koordynatorem wolontariatu i ustaleniu formy współpracy, koło zorganizowało spotkanie dla chętnych, na koordynotor opowiedziała, na czym polega wolontariat towarzyszący i przedstawiła zadania wolontariuszy w szpitalu.

Chętni wypełnili deklaracje, które zostały przekazane do szpitala. Po podpisaniu umów wolontariackich zaczęliśmy odwiedzać chorych.

Szkolenie dla wolontariuszy – zorganizowano pięć spotkań warsztatowych dotyczących aktywnych metod pracy i zabawy z małym dzieckiem, które ułatwiły młodzieży spotkania z dziećmi, omówiono na nich również problemy pojawiające się w czasie pracy z dziećmi.

 

Przeprowadzamy akcje charytatywne w szkole:

 

- Udział w kolejnej edycji akcji „Szlachetna paczka”

Rodzina z Tychów została obdarowana potrzebnymi artykułami, które zostały zebrane i dostarczone przez wolontariuszy z klasy 1b i 1c. Ilość zebranych darów i hojność naszych uczniów zaskoczyła organizatorów akcji.

- Udział w VII edycji akcji „Uniwersytet pomaga” organizowanej przez Koło Naukowe Wydziału Prawa, której celem jest pomoc zwierzętom w schroniskach. Uczniowie klasy 3b1 wzięli udział w konferencji podsumowujących tą akcję oraz dostarczono puszkę z datkami na pomoc zwierzętom.

 

- Zbiórka żywności oraz środków chemicznych dla Rodaków na Kresach, czyli Polaków zamieszkujących Litwę –

Zebrano pięć dużych kartonów ze środkami czystości i żywnością, które przekazano potrzebującym.

- Zbiórka karmy, kocy dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na dom”.

Zebrane rzeczy zostały przekazane dla schroniska w Sosnowcu.

- „Wielkanocne uzupełnianie piórników” – świąteczna zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka

Grafik zajęć pozalekcyjnych 2017/2018

Grafik zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 (po maturach)

 

 

NAZWISKO I IMIĘ

ZAJĘCIA

TERMIN

Biliński Tomasz

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1430 - 1515

Bożek Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

co druga środa

1430 - 1515

Cebula Małgorzata

zajęcia przygotowujące do matury dla klas: 2a i 2d

poniedziałek

1430 - 1515

zajęcia wyrównawcze dla klasy 1a

poniedziałek

1340 – 1425

zajęcia wyrównawcze dla klasy 1d

czwartek

1340 – 1425

Dziekan Łukasz

zajęcia z boksu

środa

1430 - 1515

Hefner Izabela

zajęcia wyrównawcze

czwartek

710 - 755

Juszczyk Ewa

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1515 – 1600

Kiereś Barbara

zajęcia przygotowujące do matury

czwartek

800 - 845

Kłosowska Katarzyna

biologia eksperymentalna dla klas I

poniedziałek

1340 – 1425

Klepacz Laura

zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych

środa

1340 – 1425

Komoniewska Anna

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

800 - 845

Korzeniowska Ewa

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1430 - 1515

Kozak Andrzej

zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do matury z historii i WOS-u

poniedziałek

1340 – 1425

Krzyżewski Dariusz

zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia

poniedziałek

1340 – 1425

Lizoń-Jura Beata

zajęcia wyrównawcze

czwartek

800 - 845

Lubczyk Martyna

Koło Młodych Klasyków

środa

1145 – 1230

Paulewicz-Sopala Kinga

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1340 – 1425

Pawłowska Lucyna

zajęcia wyrównawcze

wtorek

800 – 845

Penczek Marcin

zajęcia fitness - ćwiczenia siłowe z ciężarem własnego ciała

poniedziałek

710 - 755

Ruchała Małgorzata

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 – 1515

Schmidt Jolanta

zajęcia wyrównawcze

wtorek

710 - 755

Sobecka Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 – 1425

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1430 - 1515

Sowa Barbara

Koło Aktywnych Czytelników

środa

1430 - 1515

oraz okazjonalne spotkania i akcje

Sowa Ryszard

zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych

piątek

1050 - 1135

Szulc Anna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1340 – 1425

Szymańska Iwona

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

710 – 755

Tobolska Alina

zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j. hiszpańskiego

co drugi piątek

1430 – 1515

zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego

co drugi piątek

1430 – 1515

zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j. włoskiego

co drugi czwartek

1430 – 1515

zajęcia wyrównawcze z j. włoskiego

co drugi czwartek

1430 – 1515

Trajdos Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

środa i piątek

710 – 755

Turek Mariusz

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1340 – 1425

Węgrzynek Krystian

zajęcia wyrównawcze, dla uczniów uzdolnionych

co drugi czwartek

1430 - 1515

Włodarczyk Katarzyna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1515 – 1600

Ziaja – Wójcik Anna

zajęcia wyrównawcze

czwartek

710 – 755

Zioło Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1340 - 1425

Żogała Grażyna

zajęcia z siatkówki

poniedziałek

710 – 755

Żogała Grzegorz

zajęcia z siatkówki

poniedziałek

1430 - 1515

Żyrek Hanna

Koło Teatralno - Filmowe (lekcje filmowe w CSF Kosmos)

wtorek

1800 – 2100

Koło Młodych Myślicieli

wtorek/czwartek

1430 – 1630

Koło Wolontariatu

czwartek

1230


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.