Profile klas na rok szkolny 2018/2019

Opis klas (profili) w roku szkolnym 2018/2019.

Opis klasy A

Opis profilu

 

Dzień Meksykański 2018 Dzień Tapas 2018
Hispanofonia - warsztaty 2018 Szkoła językowa - Alicante 2018

 

Rozszerzenia:

 • język angielski (I klasa – 3 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 7 godzin)
 • język hiszpański (I klasa – 3 godzina tygodniowo, II klasa – 8 godzin, III klasa – 5 godziny)
 • geografia (I klasa - 1 godzina tygodniowo, II klasa - 4 godziny, III klasa - 4 godziny)

Dodatkowo: historia i społeczeństwo.

Wybierz ten profil jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w języku Shakespeare’a (Yes!) oraz Cervantesa (¡Sí!), wziąć udział w konkursach językowych, zwiedzić gorący Półwysep Iberyjski i poznać zaułki kosmopolitycznego Londynu oraz poznać cały świat na lekcjach z geografii, a jednocześnie poznać zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Język angielski i hiszpański są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Geografia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Filologicznego (filologia angielska, hiszpańska, słowiańska) oraz Wydziału Nauk o Ziemi, np.: ćwiczenia laboratoryjne z geografii, zajęcia w Śląskim Planetarium, Stacji Meteorologicznej, wykłady w j. hiszpańskim w ramach Hispanofonii, dni otwarte Wydziału Filologicznego, dni kultury krajów angielskiego obszaru językowego, warsztaty dla licealistów, SLAVDAN czyli dzień kultury krajów słowiańskich. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału: w olimpiadach, w konkursach językowych i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim i hiszpańskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z językiem hiszpańskim i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, Dni Kultury Hiszpańskiej i Latynoskiej itp. , będą mieli też okazję wziąć udział w zajęciach w j. angielskim i hiszpańskim prowadzonymi przez zaproszonych native-speakerów.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa A ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tych krajach. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 4 4 270
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo 0 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 7 7 510
język hiszpański 3 8 5 480
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki - - - -
język polski 4 4 4 360
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 30
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy B

Opis profilu

 

Prezentacja 1b - dzień otwarty 2018 Lekcja zoologii w Śląskim ZOO
Centrum Symulacji Medycznej - ŚUM 2018 Warsztaty z anatomii - UJ 2018

Rozszerzenia:

 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • chemia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 5 godzin)

Dodatkowo: język łaciński w medycynie, historia i społeczeństwo.

To idealny profil dla wszystkich, którzy są szczególnie zainteresowani zdobywaniem wiedzy z biologii i chemii. Jeśli zawsze chciałeś pomagać innym, a w przyszłości chcesz studiować na kierunkach medycznych, weterynarii, farmacji lub pracować w laboratorium, to jest miejsce dla Ciebie. Będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach wyższych, poznania języka łacińskiego oraz czynnego udziału w wolontariacie.

Biologia i chemia są nauczane w klasie pierwszym w zakresie podstawowym, w klasach drugiej i trzeciej w zakresie rozszerzonym. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym jest język łaciński w medycynie.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: ćwiczenia laboratoryjne z biologii i chemii (np. z biochemii, fizjologii roślin, botaniki czy chemii doświadczalnej), sesje popularno-naukowe oraz warsztaty ekologiczne, spotkania Klubu Myśli Ekologicznej organizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, a we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim coroczne warsztaty z anatomii człowieka w Collegium Medicum UJ, cykliczne lekcje zoologiczne w Śląskim ZOO, zajęcia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poszerzenie wiadomości z biochemii będzie możliwe dzięki zajęciom laboratoryjnym organizowanym przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować szkolne projekty prozdrowotne i ekologiczne. Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym. Będą również zachęcani do udziału w olimpiadach (Biologicznej, Chemicznej i Ekologicznej) i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską i Pałac Młodzieży.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 6 6 390
chemia 1 7 5 390
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 3 3 270
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - 1 1 60
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 5 4 2 360
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - - - -
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy C

Opis profilu

Konkurs matematyczno-fizyczny Święto liczby PI
Warsztaty LEGO Lekcja warsztatowa MindStorms

Rozszerzenia:

 • matematyka (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • informatyka  (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa –4 godzin, III klasa – 4 godziny)
 • język angielski (I klasa - 3 godziny tygodniowo, II klasa - 8 godzin, III klasa - 5 godzin)

Dodatkowo: przyroda, historia i społeczeństwo.

Wybierz klasę 1c jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, Olimpiadzie Matematycznej i Statystycznej, Święcie Liczby p, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z matematyki, ale informatyki, a także języka angielskiego.

Matematyka jest nauczana równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Informatyka w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Język angielski w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasie drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest przyroda oraz historia i społeczeństwo.

Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Matematyki – Instytutu Matematyki , np.: wykłady cykliczne odbywające się na terenie szkoły w ramach lekcji matematyki rozszerzające wiedzę matematyczną, wykłady i ćwiczenia na terenie Uniwersytetu, zajęcia laboratoryjne z programowania robotów, a w czasie lekcji informatyki będą mogli sami zaprogramować roboty – pracownia wyposażona jest w zestawy LEGO MINDSTORMS. Corocznie uczniowie tej klasy biorą udział w Święcie liczby Pi organizowanym na terenie Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach specjalnie przygotowanych na tę okazję.  Dzięki stałej współpracy z Urzędem Statystycznym będą mogli wziąć udział w programie dotyczącym edukacji statystycznej  „Klikam i wiem” oraz w lekcjach prowadzonych przez pracowników Urzędu w murach szkoły, jak i w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału:  w olimpiadach,  w konkursach matematycznych, informatycznych oraz z języka angielskiego (np. Międzynarodowy Konkurs: Kangur Matematyczny, Genius Logicus, Matematyka bez Granic, Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”, „Rozkosze Łamania Głowy”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX,) i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą. Aby rozszerzyć swoją wiedzę matematyczną i przygotować się do konkursów będą mogli uczestniczyć w Kole Matematycznym i Uczniowskim Forum Naukowym.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z matematyką – Święto Liczby Pi, informatyką  - Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kodowania,  językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, będą mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim prowadzonymi przez zaproszonych native-speakerów.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa C ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 4 4 270
język angielski 3 8 5 480
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 4 4 4 360
język włoski - - - -
matematyka 5 6 6 510
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - 2 2 120
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy D

Opis profilu

 

Rajd integracyjny Warsztaty naukowe - Stegna
Wyjazd edukacyjny - Gdańsk Warsztaty w sejmie 2018

Rozszerzenia:

 • język polski (I klasa – 5 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 8 godzin)
 • historia (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 4 godziny)

Dodatkowo: język łaciński w prawie.

Jeżeli jesteś prawdziwym humanistą, interesuje Cię literatura i kultura, z wypiekami na twarzy pochłaniasz kolejne książki historyczne, a w przyszłości widzisz się w roli prawnika, polityka, politologa lub dziennikarza, tutaj odnajdziesz swoje miejsce. Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego oraz historii i uzupełnić ją o elementy języka łacińskiego w prawie, wziąć udział w konkursach i Olimpiadzie Historycznej i Języka Polskiego oraz warsztatach antycznych? Wybierz ten profil.

Język polski jest nauczany równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Historia i wiedza o społeczeństwie w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – historia jest nauczana w zakresie rozszerzonym. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest przyroda, a przedmiotem dodatkowym język łaciński w prawie.

Wszyscy uczniowie tego profilu będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: zajęcia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych, udział w rozprawach sądowych, współpraca ze studentami z kół naukowych, udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne oraz organizacja dni tematycznych w szkole. Uzyskana w ten sposób wiedza i pomoc merytoryczna będzie nieoceniona w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować takie imprezy, jak Dni Kultury Antycznej czy Konkurs Mitologiczny. Szczególnie oni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty uczestnicząc w pracach Koła Młodych Klasyków, Koła Myślicieli czy Koła Miłośników Książki i Biblioteki. Wszyscy interesujący się dziennikarstwem znajdą na pewno swoje miejsce pisząc teksty na stronę internetową i szkolne blogi. Uczniowie tej klasy będą też zachęcani do udziału w konkursach recytatorskich i literackich, olimpiadach (Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, O Prawach Człowieka) i do pracy w Klubie Europejskim.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny. W naszej szkole organizowane są również wycieczki zagraniczne dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa D może być zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 - - 30
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 5 4 330
historia i społeczeństwo - - - -
informatyka 1 - - 30
język angielski 3 3 3 270
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - 1 1 60
język niemiecki 2 2 2 180
język polski 5 7 8 600
język włoski - - - -
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - 3 1 120
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Opis klasy E

Opis profilu

 

Dzień Włoski 2018 Italofonia 2018
Wycieczka - Włochy (Florencja) Szkolna wymiana z Włochami

 

Rozszerzenia:

 • język włoski (I klasa – 4 godzin tygodniowo, II klasa – 7 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • język angielski (I klasa – 2 godziny tygodniowo, II klasa – 5 godzin, III klasa – 6 godzin)
 • biologia (I klasa – 1 godzina tygodniowo, II klasa – 6 godzin, III klasa – 3 godziny)

Dodatkowo: historia i społeczeństwo, elementy psychologii.

Jeśli chcesz rozpocząć swoją edukację w melodyjnym języku Dantego (Sì!), zwiedzić magiczną Italię, wziąć udział w licznych konkursach językowych, poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego i biologii oraz uzupełnić ją o psychologię, wybierz ten profil! Być może pociąga Cię nauka języków obcych, zachwyciła Cię włoska kultura,  chciałbyś pomieszkać trochę u włoskich rodzin lub wejść na wyższy poziom znajomości angielskiego. Możesz przy okazji zyskać dużą wiedzę z zakresu biologii i elementów psychologii, co pozwoli Ci zadecydować, które zainteresowania okażą się decydujące przy wyborze studiów. Ten profil daje Ci mnóstwo możliwości. Możesz zostać tłumaczem, lektorem, nauczycielem, fizjoterapeutą, psychologiem lub połączyć kilka umiejętności. Wszakże dwa języki obce będziesz już miał opanowane na zaawansowanym poziomie.

Języki włoski i angielski są nauczane równocześnie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Biologia w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony. Od klasy drugiej obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiotem dodatkowym są elementy psychologii.

Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami: Wydziału Filologicznego (filologia włoska i angielska) – wykłady i warsztaty w ramach Italofonii, wykłady i konkursy w języku włoskim, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - ćwiczenia laboratoryjne z biologii, np. z fizjologii roślin lub botaniki. Przewidywany jest udział uczniów w zajęciach terenowych, sesjach popularno-naukowych oraz warsztatach ekologicznych. Będzie także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej.

Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować imprezy związane z językiem włoskim (Dzień Włoski i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, dni tematyczne) i angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, czy program Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata). Będą też zachęcani do udziału w konkursach językowych (Italofonia, Szkolny Konkurs Wiedzy o Włoszech, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego Il Bel Paese, Konkurs Języka Włoskiego, Dyktando Mikołajkowe w języku włoskim itp.) czy biologicznych oraz olimpiadach przedmiotowych. Będą też szczególnie mile widziani w szkolnym Kole Wolontariatu, którego działania nakierowane są na udzielanie pomocy potrzebującym.

W naszej szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne – klasa E ze względu na swój profil będzie z pewnością zainteresowana wyjazdami do Włoch czy Wielkiej Brytanii i tym samym poszerzeniem swojej wiedzy o tych krajach. Organizujemy również wymianę międzyszkolną z liceum we Włoszech, w której mogą wziąć udział chętni uczniowie. Takie wycieczki to też wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych. W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.

 

Siatka godzin

 

Przedmiot 2018/2019 2019/2020 2020/2021 w cyklu
biologia 1 6 3 300
chemia 1 - - 30
edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 30
elementy psychologii - 1 1 60
fizyka 1 - - 30
geografia 1 - - 30
historia 2 - - 60
historia i społeczeństwo - 2 2 120
informatyka 1 - - 30
język angielski 2 5 6 390
język hiszpański - - - -
język łaciński w medycynie - - - -
język łaciński w prawie - - - -
język niemiecki - - - -
język polski 4 4 4 360
język włoski 4 7 6 510
matematyka 4 3 3 300
podstawy przedsiębiorczości 2 - - 60
przyroda - - - -
religia / etyka 2 2 2 180
wiedza o kulturze 1 - - 60
wiedza o społeczeństwie 1 - - 30
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 45
wychowanie fizyczne 3 3 3 270
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90

Regulamin naboru na rok szkolny 2018/2019

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach zostało objęte naborem elektronicznym

 1. Kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019
  1. O przyjęciu kandydatów do wybranego oddziału szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania za:
   1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
   2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły;
   3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskania wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  2. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   lpzagadnieniepunktacja szczegółowapunktacja maksymalna
   1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach 100
   język polski wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   historia i wiedza o społeczeństwie wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   matematyka wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   przedmioty przyrodnicze wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   język obcy nowożytny wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   2 Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w stopniu 72
   język polski celujący - przyznaje się 18 punktów  
   bardzo dobry - przyznaje się 17 punktów
   dobry - przyznaje się 14 punktów
   dostateczny - przyznaje się 8 punktów
   dopuszczający - przyznaje się 2 punkty
   matematyka jak w przypadku języka polskiego  
   pierwsze ustalone zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego  
   drugie ustalone zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego  
   3 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7
   4a Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły 18
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów  
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim: tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów  
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów  
   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów  
   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów
   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty
   Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty  
   krajowym - przyznaje się 3 punkty
   wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
   powiatowym - przyznaje się 1 punkt
   4b Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3
   Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi ich organizacji oraz sposobu przeprowadzenia wydanymi przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
  3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły:
   1. Oddział o profilu językowym - angielsko-hiszpański (symbol oddziału: 1a):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: geografia, fizyka, chemia, biologia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
   2. Oddział o profilu biologiczno-chemicznym (symbol oddziału: 1b):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. chemia,
    4. biologia.
   3. Oddział o profilu matematyczno-informatyczno-językowym (symbol oddziału: 1c):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. informatyka,
    4. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
   4. Oddział o profilu humanistycznym (symbol oddziału: 1d):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: historia, wiedza o społeczeństwie, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
   5. Oddział o profilu językowym - włosko-angielski (symbol oddziału: 1e):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
  4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  5. Planowany limit miejsc w oddziałach wynosi 34.
  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem (kryteria te mają jednakową wartość):
   1. wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata),
   2. niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   5. objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica).
  8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, do którego stosuje się wyżej wymienione przepisy.
  9. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 2. Harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019
  lp.terminrodzaj czynności
  1 Od 18 maja 2018
  do 18 czerwca 2018
  Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w szkole pierwszego wyboru
  2 Od 22 czerwca 2018
  do 26 czerwca 2018
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3 6 lipca 2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
  4 Od 6 lipca 2018
  do 12 lipca 2018
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  5 13 lipca 2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
 3. Harmonogram działań w postępowaniu uzupełniającym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019
  lp.terminrodzaj czynności
  1 Od 13 lipca 2018
  do 17 lipca 2018
  Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej
  2 10 sierpnia 2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej
  3 Od 10 sierpnia 2018
  do 13 sierpnia 2018
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej
  4 Do 14 sierpnia 2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej
 4. Wykaz dokumentów dostarczanych przez kandydata do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019
   

  Dokumentację należy dostarczać w przezroczystej koszulce!

  IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka
  JESTNIE JEST
  dla kandydata szkołą pierwszego wyboru
  1 Od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018
  1. podanie wygenerowane w systemie naboru elektronicznego,
  2. zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przy przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  ---
  2 Od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  ---
  3 Od 6 lipca 2018 do 12 lipca 2018, o ile kandydat został zakwalifikowany do IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  1. świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  3. kartę zdrowia.
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  3. kartę zdrowia.
 5. Oferta edukacyjna oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019
  Symbol oddziału: 1aProfil oddziału: językowy - angielsko-hiszpański
  Przedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceObowiązkowe języki obce
  pierwszydrugitrzeci
  język angielski
  język hiszpański
  geografia
  historia i społeczeństwo angielski
  (3/7/7)
  hiszpański
  (3/8/5)
  -

  Symbol oddziału: 1bProfil oddziału: biologiczno-chemiczny
  Przedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceObowiązkowe języki obce
  pierwszydrugitrzeci
  biologia
  chemia
  język łaciński w medycynie
  historia i społeczeństwo
  angielski
  (3/3/3)
  niemiecki
  (2/2/2)
  łaciński w medycynie
  (0/1/1)

  Symbol oddziału: 1cProfil oddziału: matematyczno-informatyczno-językowy
  Przedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceObowiązkowe języki obce
  pierwszydrugitrzeci
  matematyka
  informatyka
  język angielski

  historia i społeczeństwo
  przyroda

  angielski
  (3/8/5)
  niemiecki
  (2/2/2)
  -

  Symbol oddziału: 1dProfil oddziału: humanistyczny
  Przedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceObowiązkowe języki obce
  pierwszydrugitrzeci
  język polski
  historia
  wiedza o społeczeństwie
  język łaciński w prawie
  przyroda
  angielski
  (3/3/3)
  niemiecki
  (2/2/2)
  łaciński w prawie
  (0/1/1)

  Symbol oddziału: 1eProfil oddziału: językowy - włosko-angielski
  Przedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniająceObowiązkowe języki obce
  pierwszydrugitrzeci
  język włoski
  język angielski
  biologia
  historia i społeczeństwo
  elementy psychologii
  włoski
  (4/7/6)
  angielski
  (2/5/6)
  -
   

 

Zajęcia pozalekcyjne

W Naszym Liceum organizowane są różnorodne zajęcie pozalekcyjne umożliwiające każdemu uczniowi rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

Grafik zajęć pozalekcyjnych 2018/2019

Grafik zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

NAZWISKO I IMIĘ

ZAJĘCIA

TERMIN

Biliński Tomasz

zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do matury

poniedziałek i środa

1430 - 1515

Bożek Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

co druga środa

1515 – 1600

Dziekan Łukasz

zajęcia z boksu i piłki ręcznej

środa

710 - 755

Juszczyk Ewa

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1515 – 1600

Kiereś Barbara

zajęcia przygotowujące do matury z historii

wtorek

710 - 755

Kłosowska Katarzyna

zajęcia przygotowujące do matury

piątek

710 - 755

Klepacz Laura

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1445 – 1530

Komoniewska Anna

zajęcia wyrównawcze

co dwa tygodnie środa

710 - 755

realizacja innowacji pedagogicznej z 2f

czwartek

1515 – 1600

Korzeniowska Ewa

zajęcia przygotowujące do matury  dla klasy 3b

środa

1430 - 1515

zajęcia przygotowujące do matury  dla klasy 3e

piątek

710 - 755

Kozak Andrzej

zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do matury z historii i WOS-u

czwartek

1340 – 1425

Krzyżewski Dariusz

zajęcia wyrównawcze dla klasy 2e

wtorek

710 - 755

zajęcia wyrównawcze dla klasy 2f

środa

800 - 845

zajęcia dla uczniów uzdolnionych

środa

1340 – 1425

Lubczyk Martyna

Koło Młodych Klasyków

wtorek

1340 – 1425

Łuksza Malwina

zajęcia z piłki  ręcznej i fitness

środa

710 - 755

Paulewicz - Sopala Kinga

zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3e oraz zajęcia wyrównawcze

środa

800 - 845

Pawłowska Lucyna

zajęcia dla uczniów uzdolnionych

czwartek

1340 – 1425

zajęcia wyrównawcze

środa

710 - 755

Penczek Marcin

zajęcia z koszykówki

środa

710 - 755

Ruchała Małgorzata

Kółko Matematyczne

poniedziałek

800 - 845

zajęcia wyrównawcze

wtorek

1430 – 1515

Schmidt Jolanta

zajęcia przygotowujące do matury

środa

710 - 755

Smenda Elżbieta

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

1515 – 1600

Sobecka Katarzyna

zajęcia dla maturzystów PP

czwartek

1340 – 1425

zajęcia dla maturzystów PR

poniedziałek

1430 - 1515

Sowa Barbara

Płaza Henryka

Koło Aktywnych Czytelników

piątek

1400 – 1445

oraz okazjonalne spotkania i akcje

Sowa Ryszard

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1250 - 1335

Szulc Anna

zajęcia przygotowujące do matury

piątek

710 – 755

Szymańska Iwona

zajęcia wyrównawcze

piątek

710 – 755

Tłustochowicz Magdalena

zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych z j. hiszpańskiego

poniedziałek

1515 – 1600

Tobolska Alina

zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j. hiszpańskiego

co dwa tygodnie piątek

800 - 845

zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego

piątek

1340 - 1425

zajęcia dla maturzystów z j. włoskiego

wtorek

710 – 755

zajęcia dla maturzystów z j. hiszpańskiego

poniedziałek

1430 – 1515

Trajdos Katarzyna

zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3c

poniedziałek

710 – 755

zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3b

poniedziałek

1340 – 1425

zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3b

środa

1340 – 1425

Węgrzynek Krystian

zajęcia wyrównawcze

czwartek

1430 - 1515

Włodarczyk Katarzyna

zajęcia wyrównawcze dla klasy 1e

wtorek

1515 – 1600

zajęcia wyrównawcze dla klas 2

czwartek

1515 – 1600

Ziaja – Wójcik Anna

zajęcia dla maturzystów

piątek

710 – 755

Zioło Elżbieta

zajęcia dla maturzystów

piątek

800 - 845

Żogała Grażyna

zajęcia z siatkówki

wtorek

710 – 755

Żogała Grzegorz

zajęcia z siatkówki

poniedziałek

1430 - 1515

Żyrek Hanna

Koło Teatralno - Filmowe

wtorek 1800 (wg harmonogramu cyklu)

Koło Młodych Myślicieli

środa co dwa tygodnie

1515 – 1600 + udział w wykładach na UŚ

Koło Wolontariatu

czwartek

1230 + praca całoroczna

Klub Hispanisty

Nadrzędnym celem Klubu jest propagowanie kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych językowo, rozwijanie ich talentów oraz rozbudzanie kreatywności wśród wszystkich uczniów. Uczniowie będą mogli wzbogacić swoją wiedzę, rozwijać umiejętności językowe i poznawać nowe kultury.

image006.jpg image008.jpg

 W ramach działalności Klubu podejmowane są m.in. następujące działania:

 • poznawanie hiszpańskiej i latynoskiej kinematografii poprzez wyjścia do kina na projekcję filmów w języku hiszpańskim,
 • cykliczne wyjścia do kina Światowid w ramach corocznego Tygodnia Kina Hiszpańskiego,
 • organizacja imprez tematycznych w naszej szkole, takich jak Dni Kultury Hiszpańskiej i Latynoskiej (np. Dnia Meksykańskiego i Día de los Muertos, Dnia Tapas)
 • udział w wykładach, warsztatach i konkursach przeprowadzonych przez pracowników Zakładu Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w ramach projektu Hispanofonia na Uniwersytecie Śląskim,
 • udział w spektaklach teatralnych w j. hiszpańskim
 • udział w wielu konkursach na szczeblu szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim (np. szkolny i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Hispanojęzycznych, dyktando w j.hiszpańskim, Ogólnopolski Konkurs Domeykiada, Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich, Ogólnopolski Konkurs na Film Krótkometrażowy w j. hiszpańskim itp.)

Klub Italianisty

Celem Klubu Italianisty jest szerzenie wśród młodzieży elementów kultury i cywilizacji włoskiej, odkrywanie jej tajników. Uczniowie poznają tradycje i obyczaje Włochów oraz pogłębiają znajomość języka włoskiego poprzez organizację szkolnych i międzyszkolnych imprez tematycznych oraz uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach, wykładach i wyjściach.

image002.jpg

image004.jpg

W ramach działalności Klubu podejmowane są następujące działania:

 • wykłady organizowane przez pracowników Zakładu Italianistyki Uniwersytetu Śląskiego na temat kultury Włoch,
 • współpraca z Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach, gdzie odby­wają się cykliczne projekcje włoskich filmów dla uczniów klas z rozszerzonym językiem włoskim,
 • udział w wykładach, warsztatach oraz konkursach w ramach projektu „Italofonia”, organizowanego przez wykładowców i studentów filologii włoskiej Uniwersytetu Śląskiego,
 • udział w szkolnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursach tematycznych,
 • coroczna organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech, w którym biorą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z całego Śląska,
 • organizowanie dni tematycznych w szkole (np. Dnia Włoskiego, Dnia Pizzy i Nutelli) w celu propagowania kultury Włoch,
 • współpraca z włoskimi instytucjami w Polsce i za granicą.
 • wyjazdy w ramach wymiany międzyszkolnej do szkół i rodzin we Włoszech
 • wyjścia do teatru na spektakle w języku włoskim, na koncerty i wystawy tematyczne

Koło Teatralne

 

Koło teatralne działające w IV LO w Katowicach skupia młodzież ze wszystkich klas. W pierwszych tygodniach działalności członkowie koła zdobywają wiedzę ogólną potrzebną do realizacji własnych przedstawień. Poznają historię teatru, sztuki aktorskiej, warsztatu pracy aktora, reżysera. Na tym etapie następuje rozpoznanie grupy, ocena sposobu wypowiadania się uczniów, praca nad poprawą wymowy. Następnie uczniowie wybierają jedną z czterech sekcji, w której chcą pracować:

 • Literacką-tu będą należeli przyszli scenarzyści,
 • Teatralną-skupiającą aktorów,
 • Plastyczną–w tej sekcji uczniowie opracowują scenografię, obmyślają kostiumy, oprawę świetlną, programy, afisze,
 • Muzyczną–uczniowie tej sekcji zapewniają podkład muzyczny w razie potrzeby efekty akustyczne.

 

Wszyscy członkowie koła mają swój udział w przygotowaniu spektakli prezentowanych przed społecznością m.in. naszej szkoły. Koło nawiązuje współpracę z innymi kołami tego typu, organizuje wspólne wyjścia do teatru. Członkowie koła biorą udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatrów szkolnych.

 

Szkolny Klub Europejski

Celem Szkolnego Klubu Europejskiego jest przybliżanie młodzieży kultury, zwyczajów, obyczajów, znanych miejsc i postaci Unii Europejskiej.
W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego uczniowie mogą brać udział w następujących przedsięwzięciach:
 
 • konkursy fotograficzne,
 • Wigilie przy europejskich stołach - konkurs połączony z koncertem kolęd w różnych językach,
 • konkursy szkolne: "Najpiękniejsza europejska stolica", "Znani Europejczycy", "Karnawał w Europie",
 • konkursy pozaszkolne: "Eurowyzwanie", "Europa nasz wspólny dom", "Europę warto poznać", "Moja szkoła w Unii Europejskiej - Akademia młodego dyplomaty",
 • spotkanie ze znanymi ludźmi, np. z Europosłem Janem Olbrychtem,
 • lekcje europejskie organizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
 • warsztaty organizowane np. przez Amnesty International

 

Szkolny Klub Europejski przygotowuje również młodzież do wystąpień publicznych umożliwiając:

 • udział w debatach szkolnych,
 • uczestnictwo w II, III, IV Turnieju Debat Oksfordzkich,
 • obserwowanie debat finałowych II, III, IV, Turnieju Debat Śląskich w Urzędzie Wojewódzkim,
 • udział w Dniach Otwartych Debat.
 
 

Koło Regionalne

Koło Regionalne to przede wszystkim obcowanie z kulturą Śląska. W ramach spotkań poznajemy tradycje regionu, przemierzamy interesujące szlaki, smakujemy kuchni a także odkrywamy język, muzykę, teatr i film.
Koło Regionalne co roku organizuje wycieczki do Koszęcina (siedziba Zespołu Śląsk)na warsztaty taneczne i na magiczny Nikiszowiec.Stale współpracuje ze Związkiem Górnośląskim, Teatrem Korez, Uniwersytetem Śląskim, Kinem Kosmos, Radiem Katowice, Muzeum Śląskim i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Tradycją szkoły jest grudniowa organizacja Dnia Śląskiego, w ramach którego zapraszani są wybitni działacze i przedstawiciele Śląska.
Koło Regionalne bierze również udział w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku. W tej dziedzinie uczniowie naszego liceum rokrocznie zdobywają indeksy na wymarzone kierunki studiów i uczelnie.
Członkowie koła uczestniczą i współtworzą cotygodniową audycję w Radiu Katowice. Można nas słuchać na żywo w każdą środę o godz.19, w programie Czas na nas
Artykuły,które piszemy często publikowane są w miesięczniku Górnoślązak. Bierzemy również udział w pokazach mody, inspirowanej strojami śląskimi, w debatach, dyskusjach, lekcjach muzealnych . Podejmujemy najróżniejsze działania na rzecz regionu. A wszystko po to, by być jak najbliżej Swojej małej ojczyzny, odkrywać jej piękno i współtworzyć jej przyszły wizerunek.

Koło Młodych Klasyków

Koło Młodych Klasyków to propozycja dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani starożytnością grecko-rzymską. Niech nikt jednak nie myśli, że nudzimy się nad zakurzonymi i pożółkłymi podręcznikami do łacińskiej gramatyki. Zgłębiając język i zwyczaje starożytnych dobrze się bawimy, starając się, by przy okazji bawiła się cała szkoła.

Do wa zniejszych akcjii zrealizowanych przez nasze koło należą:

 • Koncert kolęd łacińskich dla nauczycieli i emerytowanych pracowników naszego liceum;
 • Noc filmów o starożytności;
 • Wystawienie fragmentów książki pt.: Harry Potter i kamień filozoficzny po łacinie dla gimnazjalistów;
 • Warsztaty z nazw i zaklęć łacińskich w Harrym Potterze dla gimnazjalistów;
 • Przygotowanie prezentacji pt.: Łacina dnia dzisiejszego dla uczniów naszej szkoły;
 • Dwukrotne zorganizowanie Dni Kultury Antycznej we współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej UŚ;
 • Zorganizowanie przedstawienia na Idy Marcowe;
 • Wyjście do Archikatedry Chrystusa Króla w celu zbadania łacińskich inskrypcji w jej wnętrzu.

 

Corocznie organizujemy Konkurs Mitologiczny dla Klas Pierwszych. Ściśle współpracujemy z Katedrą Filologii Klasycznej, goszcząc u siebie studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

Koło Aktywnych Czytelników

Celem działalności Koła jest:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do sięgania po książkę.
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla książki.
 • Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa pisanego i obrazu.
 • Motywowanie uczniów utalentowanych, inspirowanie do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu.
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie.
 • Racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

Członkowie Koła aktywnie włączają  się do pomocy w pracy biblioteki szkolnej. Pomagają w wypożyczaniu, gromadzeniu i opracowywaniu księgozbioru. Uczestniczą w pracach porządkowych. Przygotowują plakaty promujące bibliotekę szkolną oraz czytelnictwo.

W ramach pracy Koła realizujemy akcję Maczek Czyta Przedszkolakom, wprowadzamy młodego czytelnika w świat baśni i legend z całego świata.

Współorganizujemy Grę Miejska Fair Train i przybliżamy młodzieży problematykę krajów Globalnego Południa.
Członkowie Koła uczestniczą w akcjach czytelniczych, jeżdżą na Targi Książki, publikują i promują bibliotekę szkolną na blogu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia biblioteki szkolnej, w każdą środę o 1430.

Koło Matematyczne

Działalność koła matematycznego adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Polega na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.

Ma wdrożyć do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

Członkowie koła uczestniczą i osiągają sukcesy w:

wewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • „Testuj z Matematyką”
 • „Matemaczek”

zewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

 • Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
 • konkursie „Analityk danych”, zorganizowanym przez RO Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • regionalnym konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”
 • Śląskim Konkursie Matematycznym
 • Olimpiadzie Matematycznej 

Członkowie koła uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uniwersytet Śląski (obchodach Święta Liczby π), imprezach organizowanych w szkole (spotkanie w formie „Sto pytań do...” z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykład: „Fraktale i chaos” przygotowanym przez członków koła).

Koło Młodych Myślicieli

„W filozofii nie chodzi bowiem o to, by wiedzieć, jak inni rozstrzygają problemy, ale o to, by

samemu je stawiać i szukać odpowiednich rozstrzygnięć”.

(Józef Tischner)

Koło Młodych Myślicieli prowadzi regularne, cotygodniowe spotkania. Zainteresowani uczniowie, są wprowadzani w teorię filozofii i odpowiedzi na podstawowe pytanie, co tkwi u źródeł filozofowania, poznają historię nauk filozoficznych. Pozwala to na ogląd świata z nowych perspektyw  głębsze jego rozumienie, a także prowokuje do wielu pytań.

Zakładamy, że nikt nie ma monopolu na prawdę, jest ona odkrywana na wielu drogach, odsłania się w dialogu, w sporze i w dyskusji. 

To pozwala rozwinąć nowe horyzonty myślenia, otworzyć się na wgląd w rzeczywistość z coraz to nowych perspektyw i coraz głębszym jej rozumieniem. Na zajęciach szukamy odpowiedzi na pytanie:

Co tkwi u źródeł filozofowania?

Szkolne Koło Wolontariatu

Współpraca z Domem Dziecka w Katowicach Bogucicach

 

Mamy się czym dzielić z dziećmi, więc robimy to, co potrafimy. Najczęściej jest to pomoc w nauce, ale nie brakuje też czasu na wspólną zabawę.

Koło zorganizowało akcję rekrutacyjną, aby zaprosić wolontariuszy do pracy w Domu Dziecka.

We wrześniu odbyło się spotkanie z grupą chętnych, zorganizowano spotkanie z Dyrektor Domu Dziecka.

Wolontariusze zapisali się do konkretnych grup i zaczęli regularne zajęcia z podopiecznymi (1h/tygodniu według harmonogramu przygotowanego w konsultacji z pracownikami Domu Dziecka).

Strefa Dziecka w Maczku (impreza dla podopiecznych Domu Dziecka)

W naszej szkole 5 czerwca br. Koło Wolontariatu zorganizowało po raz kolejny Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Bogucicach. Wolontariusze, którzy na co dzień odwiedzają dzieci w ośrodku, raz w roku zapraszają do świętowania Dnia Dziecka w murach Liceum.  Przygotowanie i prowadzenie tego typu imprezy jest dla uczniów nowych, ważnym doświadczeniem. Uczy ich, jak zorganizować i przeprowadzić zabawę dla większej grupy dzieci.

Przygotowania do imprezy zaczęliśmy początkiem maja, za nami trzy spotkania, wszyscy wykazali się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością (przy przygotowaniu pracuje 15 osób, ale zaangażowanych w imprezę będzie ok. 34 osób. Dzieci (40 osób) podzielone były na 8 drużyn, każda z nich miała swoich opiekunów, którzy pomagali odczytać mapę i otrzymać punkty za wykonane zadania. Młodzież wymyśliła dla dzieci gry, konkursy i zabawy (np. konkurs- „Jakie kosztuję warzywo czy owoc?”-z zamkniętymi oczami, bajkowy konkurs plastyczny – „Jakim bohaterem bajki chciałbym zostać?”, strzały do bramki, przeciąganie liny, rzuty do celu, zagadki, malowanie twarzy, tor przeszkód, skoki w workach, szczudła dla dzieci).

Po zakończeniu wszystkich konkurencji dzieci dostały nagrody, przygotowane przez młodzież. Każdy otrzymał też pyszny popcorn i watę cukrową, a także wodę i sok. Do zobaczenia za rok.

Współpraca ze szpitalem Bonifratrów w Katowicach Bogucicach

 

Praca w szpitalu jest trudna, ale sprawia nam wiele radości.

Po rozmowie z koordynatorem wolontariatu i ustaleniu formy współpracy, koło zorganizowało spotkanie dla chętnych, na koordynotor opowiedziała, na czym polega wolontariat towarzyszący i przedstawiła zadania wolontariuszy w szpitalu.

Chętni wypełnili deklaracje, które zostały przekazane do szpitala. Po podpisaniu umów wolontariackich zaczęliśmy odwiedzać chorych.

Szkolenie dla wolontariuszy – zorganizowano pięć spotkań warsztatowych dotyczących aktywnych metod pracy i zabawy z małym dzieckiem, które ułatwiły młodzieży spotkania z dziećmi, omówiono na nich również problemy pojawiające się w czasie pracy z dziećmi.

 

Przeprowadzamy akcje charytatywne w szkole:

 

- Udział w kolejnej edycji akcji „Szlachetna paczka”

Rodzina z Tychów została obdarowana potrzebnymi artykułami, które zostały zebrane i dostarczone przez wolontariuszy z klasy 1b i 1c. Ilość zebranych darów i hojność naszych uczniów zaskoczyła organizatorów akcji.

- Udział w VII edycji akcji „Uniwersytet pomaga” organizowanej przez Koło Naukowe Wydziału Prawa, której celem jest pomoc zwierzętom w schroniskach. Uczniowie klasy 3b1 wzięli udział w konferencji podsumowujących tą akcję oraz dostarczono puszkę z datkami na pomoc zwierzętom.

 

- Zbiórka żywności oraz środków chemicznych dla Rodaków na Kresach, czyli Polaków zamieszkujących Litwę –

Zebrano pięć dużych kartonów ze środkami czystości i żywnością, które przekazano potrzebującym.

- Zbiórka karmy, kocy dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na dom”.

Zebrane rzeczy zostały przekazane dla schroniska w Sosnowcu.

- „Wielkanocne uzupełnianie piórników” – świąteczna zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.