Baza szkoły

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych, aulę, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, czytelnię z centrum multimedialnym, izbę pamięci, gabinet higienistki, gabinet pedagoga szkolnego i sklepik szkolny.

Poniżej prezentacja szkoły:

Pracownie i sala gimnastyczna

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych, aulę, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, czytelnię z centrum multimedialnym, izbę pamięci, gabinet higienistki, gabinet pedagoga szkolnego i sklepik szkolny.
W szkole znajdują się następujące pracownie: biologiczna, historyczna, geograficzna, 2 pracownie matematyczne, 2 pracownie fizyczne, pracownia j. angielskiego, pracownia komputerowa, chemiczna oraz 2 polonistyczne. Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym starają się o jak najlepsze ich wyposażenie, by ułatwić uczniom proces edukacyjny. Zakupiono tablice multimedialne i rzutniki, których wykorzystanie na zajęciach pomaga uczniom lepiej przyswoić wiedzę i nabywać nowych umiejętności. Zostały także zakupione nowe odtwarzacze płyt CD, których używanie i dobra jakość jest gwarantem powodzenia w nauczaniu języków obcych.

Pracownia informatyczna Pracownia geograficzna

informatyczna 01

geograficzna 01

Pracownia chemiczna

chemiczna 01

chemiczna 02
Pracownie języków obcych

wloska 01

j angielski 01
Pracownia języka polskiego

j polskiego 01

j polskiego 02
Pracownia matematyczna
matematyczna 01 matematyczna 02
Pracownia biologiczna

biologiczna 01

biologiczna 02
Pracownia fizyczna

fizyczna 01

fizyczna 02
Sala gimnastyczna

gimnastyczna 01

korytarz 2p 01

Szatnia i portiernia

Szatnia i portiernia

Posiadamy szatnię, która znajduje się poniżej kondygnacji parterowej. Jest ona podzielona na boksy, a każda klasa zajmuje jeden z nich. Boksy są zamykane, a kluczami opiekują się wybrani uczniowie danej klasy. Uczniowie zostawiają tam nie tylko wierzchnie ubranie, ale również podręczniki i inne materiały edukacyjne. Szatnia w tym roku również została odnowiona, poprawiono schody, pomalowano ściany i wzmocniono oświetlenie.

 

W szkole funkcjonuje także portiernia, w której od wczesnych godzin rannych, aż do godziny 19-tej jest pracownik, którego zadanie polega na kontrolo osób wchodzących do placówki i z niej wychodzących. Jest to gwarancja bezpieczeństwa naszej młodzieży w murach szkoły.

 

Sekretariat i księgowość

W naszej szkole działa sekretariat. Jest czynny w godzinach  7.30 – 15.30, a sprawy uczniowskie załatwiane są na długich przerwach, czyli o 10.35 i 12.30. Pani sekretarka Martyna, wykazuje się życzliwością  dla uczniów i innych pracowników szkoły oraz profesjonalizmem. Zawsze chętnie doradzi, jak rozwiązać problem, wspomoże, ale w związku z ogromem obowiązków prosi o przestrzeganie godzin wizyt uczniów.  

Księgowość

Sekretariat

 

 

 

Sklepik szkolny

Sklepik, bufet szkolny

Na terenie IV LO  funkcjonuje sklepik i bufet szkolny z zapleczem kuchennym. Każdego dnia można zjeść pyszne, domowe obiady. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w abonamencie, co jest korzystne cenowo.

Sklepik umożliwia uczniom skorzystanie ze swoich usług codziennie, na każdej przerwie. Wszystkie proponowane posiłki są przygotowywane na miejscu, w odpowiednich warunkach sanitarnych. Właścicielka stara się, by produkty były świeże, miały charakter ekologiczny i przystępne dla młodzieży ceny.  W tym roku dokonano modernizacji korytarza wiodącego do sklepiku. Zostały pomalowane ściany, odnowiono podłogę. Nasz sklepik i bufet pozytywnie oceniane są przez uczniów i grono pedagogiczne.

Na terenie sklepiku można ogladać TV oraz oferujemy bezprzewodowy dostęp do Internetu (Hot-Spot)

Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 800 do 1530.

W ramach pracy biblioteki szkolnej są gromadzone i udostępniane uczniom oraz pracownikom szkoły zbiory biblioteczne. Stan księgozbioru na dzień 2012-11-29 wynosi 21186 woluminów.

W ramach pracy biblioteki prowadzona jest akcja udostępniania podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Duży nacisk kładziony jest na pomoc maturzystom w przygotowaniu bibliografii prac maturalnych. Organizowane są warsztaty dydaktyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach, dla wszystkich uczniów klas trzecich.

Prowadzona jest edukacja czytelnicza i medialna w czasie lekcji bibliotecznych nt.:

  • „Biblioteka miejscem pracy umysłowej”,
  • „Rodzaje i rola katalogów bibliotecznych”,
  • „Instytucje kultury znajdujące się na Śląsku”,
  • „Sposoby na efektywne czytanie. Klasyfikacja bibliotek”,
  • „Powstanie pisma. Biblioteki w starożytności”,
  • „Historia Katowic. Tradycje śląskie”.

Uczniowie biorą udział w konkursach bibliotecznych „Moja ulubiona książka z lat szkolnych”, „Skąd pochodzi ten cytat?”, „Z literaturą za Pan Brat”, „W malinowym zagajniku”.

W roku szkolnym 2010/2011 dwoje uczniów wzięło udział w Konkursie Bibliotekarskim: Biblioteka – Kultura – Literatura, uzyskując II lokatę w finale w etapie wojewódzkim.

Co roku młodzież typuje swoje ulubione książki do Książkowej Listy Przebojów. W ten sposób pracownicy mogą zorientować się, jaką literaturą interesują się uczniowie i wiedzę tą wykorzystują przy zakupie nowych książek do biblioteki.

Gabinet pedagoga

Gabinet pedagoga czynny jest wg harmonogramu:

Dzień   godziny pracy
poniedziałek     830-1100
wtorek     830-1500
środa     830-1500
czwartek     1500-1700
piątek     830-1100

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach mogą każdego dnia korzystać z opieki pedagogicznej na terenie szkoły. Pedagog szkolny reaguje na potrzeby młodzieży, prowadzi z nimi rozmowy, kiedy zwracają się o pomoc, prowadzi zajęcia interwencyjne na lekcjach wychowawczych w klasach. W atmosferze zaufania prowadzi indywidualną pracę z uczniami potrzebującymi pomocy (problemy z samoakceptacją, problemy z wyrażaniem siebie i komunikacją w rodzinie, problemy konfliktu rodzica z dorastającym dzieckiem, problemy w nauce i zachowaniem na lekcji, stres i stany lękowe czy depresyjne, brak kontaktu i konflikty ze środowiskiem rówieśników oraz informacje o pomocy stypendialnej i wspólne wypisanie wniosku; sposoby zarządzania i planowania czasu, aby nauka była efektywna). W niektórych przypadkach szkoła kieruje uczniów do poradni, aby uzyskali fachową pomoc psychologa. 

W szkole odbywają się regularne dyżury pedagoga dla rodziców, konsultacje i zebrania, w czasie których niejednokrotnie zapraszani są rodzice na warsztaty. 

Szkoła współpracuje z psychologami i pedagogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, doradcą metodycznym ds. pomocy psychologicznej i pedagogicznej w Katowicach, specjalistami Metis i WOM w Katowicach oraz specjalistami Śląskiego Centrum Profilaktyki.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.