Pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani zostali  do udziału w  programie Klimat to temat! Perspektywa Kobiet, który  realizowany jest  przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program podejmuje aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkim zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.

Zagadnienie zmiany klimatu jest również ważne dla władz lokalnych i międzynarodowych. Władze wojewódzkie uwzględniają ten temat w Programach Ochrony Środowiska, ONZ organizuje Szczyty Klimatyczne, z których ostatni odbył się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018r. W kalendarzu pojawia się wiele okazji, żeby nawiązywać do ochrony klimatu, to Dzień Ziemi, Dzień bez Śmiecenia czy Światowy Dzień Środowiska. W nadchodzącym I semestrze 2019/2020, wydarzeniem do promowania i realizacji najważniejszych działań projektowych jest  Tydzień Edukacji Globalnej, którego tegoroczne hasło brzmi: „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Z tej okazji uczniowie i uczennice naszej szkoły będą przeprowadzać projekty uczniowskie w formie kampanii, kształtując obywatelskie postawy oraz swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.

Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!

Informacje o programie można znaleźć na stronie:

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/o-programie

Do programu przystąpili uczniowie z klasy 1AG.

Koordynator programu w szkole: Pani Anna Komoniewska

a.komoniewska@maczek.edu.pl