Adopcja na odległość

                                            

W listopadzie cała społeczność naszej szkoły przystąpiła po raz drugi do programu Adopcja na odległość. Pomoc charytatywna w dzisiejszym świecie jest ważnym elementem, aby osoby najuboższe, w tym niestety dzieci, nie pozostały bez opieki oraz wsparcia. Problem biedy i nierówności społecznych dotknął szczególnie państwa afrykańskie. Nasza szkoła postanowiła wesprzeć najuboższych w ramach programu Adopcja na odległość, w którym pomoże placówce znajdującej się w Gisenyi (Rwanda). Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły tak chętnie podjęli inicjatywę i udało się doprowadzić do sfinalizowania projektu. Do Gisenyi została skierowana do pracy na rzecz ubogich polska misjonarka Katarzyna Urbańska, która będzie przesyłała nam wiadomości na temat osoby, którą dla nas wybierze.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.