Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

  20 listopada po raz pierwszy w Polsce, jak i w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, którego celem jest uświadomienie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomnienie, że mają tych praw zawsze przestrzegać. Tego samego dnia świętowaliśmy 25 rocznicę uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka - Konwencji o Prawach Dziecka, której Polska była inicjatorem i współtwórcą.

W ramach tychże obchodów uczniowie naszej szkoły zorganizowali na ulicach Katowic happening, w trakcie którego rozdawali mieszkańcom babeczki z dołączonymi prawami dzieci, a także przypominali o akcji rozwieszając plakaty okolicznościowe i smakowali watę cukrową, przygotowywaną na szkolnym korytarzu. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i mamy nadzieję, na jej powtórzenie już za rok.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.