Uczniowie ze specyficznymi trudnościami

 

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) do wyboru jedna godzina w tygodniu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.00.-16.00.

17.00.-18.00.

   

16.00.-17.00.

17.00.-18.00.

15.00.-16.00

Zajęcia prowadzi mgr Anna Descour  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, ul. Okrzei 4 (obok kina Kosmos, 5 minut od szkoły), sala nr 10

(więcej informacji u pedagoga szkolnego)

 

Koło Młodych Myślicieli

Zapraszam na spotkania Koła Młodych Myślicieli oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego z filozofii w każdy czwartek o 14.30.-15.15.

(zapisy u pedagoga szkolnego)

Dyżury

Pedagog szkolny – mgr Hanna Żyrek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.30. – 15.15. 8.45. – 15.15. 8.30. –9.50. 14.30. – 16.30. 8.30. –9.50. 10.35. – 12.15.

Pedagog pełni funkcję doradcy zawodowego w szkole.

Dyżur psychologa – mgr Maria Poloczek

(zapisy u pedagoga szkolnego)

Nauka drogą sukcesu na śląsku

Wszystkich zainteresowanych i spełniającym łącznie następujące warunki przypominamy:

  1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na obszarze województwa
  2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych (tj. 1008 zł)
  3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, technologia informatyczna) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60 (max.30 punktów)
  4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00 (max. 15 punktów)

fakultatywnie: udział w olimpiadach/konkursach/turniejach (max.15 punktów)

Wysokość miesięczna stypendium na cele edukacyjne:
250 zł - 20-45 punktów
350 zł - 46-60 punktów

W trakcie otrzymywania stypendium stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela - opiekuna stypendysty zatrudnionego w szkole ucznia.

Więcej informacji i formularze wniosków u pedagoga szkolnego.

Stypendium "Prymus"

Stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS III edycja!
 
Ważna informacja dla uczniów, którzy uzyskali średnią 5,15 i więcej z obowiązkowych przedmiotów, mają bardzo dobre zachowanie i mieszkają w Katowicach (również maturzyści).
Wniosek o stypendium należy złożyć do 31 lipca w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice (pokój 7) na ul. Kopernika 14 (od 7.30.-15.30.) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacje, wniosek i regulamin stypendium Prymus na stronie
oraz u pedagoga szkolnego

Jak być solidarnym z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS?

Zapraszamy uczniów i rodziców naszej szkoły na spotkanie z Edwardem Bożkiem (Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od substancji psychoaktywnych) pt. "Jak być solidarnym z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS?" 11.12., godz. 1900

Organizator i miejsce spotkania: Klub Młodzieżowy "Wysoki Zamek", ul.Gliwicka 96a, wstęp wolny

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.