Stupendium szkolne dla uczniów naszej szkoły

Warunki przyznawania stypendium szkolnego:

  1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej /aktualnie kwoty 351,00 zł netto od 01.10.2006r.
  3. Warunkiem przyznania stypendium jest stałe zamieszkiwanie na terenie gminy Katowice. Za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
  4. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek (wzór w załączeniu) :
    1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły wydanej w formie postanowienia zgodnie z art.106  1 k.p.a.,
    2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły wydanej w formie postanowienia zgodnie z art. 106 1 k.p.a.,
    3. dyrektora szkoły.

Więcej informacji i pomoc w wypełnieniu wniosku u pedagoga szkolnego - mgr Hanny Żyrek

Sładanie wniosków do 15.09.2012

Wizyta Świętego Mikołaja

Zgodnie z coroczną tradycją naszą szkołę odwiedził 6 grudnia Święty Mikołaj. Po raz kolejny, dzięki hojnej pomocy Rady Rodziców, mógł obdarować grzecznych uczniów słodkościami. Ci trochę mniej grzeczni też mieli okazję odzyskać zaufanie Mikołaja, śpiewając kolędy lub wykonując specjalne świąteczne układy taneczne. W tym roku znów nie zabrakło mu pomocników: reniferów, które ciągnęły sanie pełne prezentów oraz mnóstwa elfów, które włączyły się w rozdawanie upominków. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy za rok!

                                 

Pola Nadziei 2017

Pola Nadziei to charytatywna akcja mająca na celu pomoc hospicjom w zbieraniu funduszy dla  wspomożenia osób nieuleczalnie chorych, zwłaszcza dzieci. Widomym znakiem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest sadzenie żonkili, których żółty kolor kwiatów symbolizuje nadzieję.
Nasza szkoła już od lat włącza się w te działania. Na razie posadziliśmy kwiaty, pozostałe działania podejmiemy wiosną.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ideą akcji na stronach internetowych. 

                      

Krwiodawstwo - jesienna akcja

W czwartek, 09.11.2017 r, odbyła się kolejna akcja związana z krwiodawstwem. Tradycją naszej szkoły jest czynne włączanie się we wszystkie działania dotyczące promowania idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Dołączyliśmy do tego również propagowanie transplantologii jako metody leczenia w trudnych sytuacjach zdrowotnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili chęć oddania tego najcenniejszego leku dla potrzebujących. Nie udało się teraz - nie szkodzi! Na pewno kiedyś dostaniecie taką możliwość!
Kolejną akcję przeprowadzimy w kwietniu 2018 r. Już zapraszamy wszystkich chętnych. 
                                                      

Konkurs na dekorację sali podczas Dnia Grozy

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się z nami pobawić, przebrali się i wzięli udział w DANCEPAUZIE.
Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepiej przyozdobioną salę w związku z Dniem Grozy. Przygotowanie sal oceniało Prezydium SU wraz z opiekunkami. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce kl. 1d 4 punkty
II miejsce kl. 1c 3 punkty
II miejsce kl. 2e 3 punkty
III miejsce kl. 3d 2punkty
III miejsce kl. 1b 2 punkty
Pozostałe klasy, które wzięły udział w konkursie, otrzymują po 1 punkcie.

Samorząd Uczniowski 2017/2018

                                  

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- Szczepan Piwowarski (przewodniczący)

- Marta Palarz (zastępca przewodniczącego)

- Mateusz Kolak (sekretarz)

 

Dziękujemy ustępującemu samorządowi za rok pełen ciekawych pomysłów, trudów organizacyjnych oraz owocnej współpracy. Natomiast nowym przedstawicielom życzymy kreatywności, pozytywnej energii i wielu sukcesów.

 

Propozycje Samorządu Szkolnego na rok 2017/2018

 

Dni tematyczne, np.:

- Dzień grozy

- Mikołajki, zdjęcia z Mikołajem

- Dzień św. Patryka

- Dzień dresa

- Imprezy dekadowe (np. lata 60 lub 90)

- Poczta walentynkowa

- Dzień w piżamie

- Dni tematyczne związane z  profilami klas

- Dzień postaci z bajek

- Dzień  tosta

 

Dodatkowo:

- organizacja widowisk sportowych (mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki)

- pomoc przy organizacji konkursu „Mam talent” dla uczniów i nauczycieli

- bluzy szkolne

Zapisz

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.