Fundacja Efekt Motyla

W imieniu Fundacji Efekt Motyla poniżej przesyłamy informacje o naborze do stypendium w roku szkolnym 2017/18. Program stypendialny jest prowadzony przez Fundację od 2008r.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto, dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:
- zamieszkanie na wsi;
- uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła zawodowa);

- trudna sytuacja materialna ;

- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w terminie 4-17 września 2017r. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/17.

Wniosek o przyznanie stypendium oraz informację do ogłoszenia o naborze do stypendium znajdziecie Państwo w załączniku wiadomości.

Zebrania rodziców - 14 września 2017

14 września 2017 (czwartek)

godz. 1630

spotkanie Rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Liceum

mgr Katarzyną Ziemiec

(aula)

 

godz. 1745

spotkanie Rodziców uczniów klas III z Wicedyrektorem Liceum

mgr Dariuszem Krzyżewskim

(aula)

 

godzina 1700

zebrania rodziców w poszczególnych salach

klasa

sala

     

klasa

sala

     

klasa

sala

1a

28

 

2a

18

 

3a

7

1b

19

 

2b

6

 

3b-1

24

1c

30

 

2c

26

 

3b-2

23

1d

16

 

2d

25

 

3c

2

1e

31

 

2e

14

 

3d

8

1f

27

        3e  15 

Stypendium szkolne 2017/2018

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 514,00 zł.

Świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r.   o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego składają wnioskodawcy w terminie od 1 – 15 września 2017 (dochód za miesiąc sierpień).

Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.

Program „Wyprawka szkolna" 2017/2018

Skierowany jest do uczniów:

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III szkoły podstawowej,

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy:

- do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

Załączniki:
Download this file (Wniosek_wyprawka_szkolna_2017.doc)wzór wniosku[(doc)]35 kB

Czytaj więcej: Program „Wyprawka szkolna" 2017/2018

Budżet Obywatelski 2018 - głosowanie

                                  

W dniach od 11 do 24 września br. trwa elektroniczne głosowanie w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do głosowania na stronie internetowej www.bo.katowice.eu, gdzie można również zapoznać się ze zgłoszonymi inicjatywami.

Każdy kto jest zameldowany w Katowicach i ma ukończone 16 lat może zagłosować na projekty, które jego zdaniem będą najlepiej służyły lokalnej społeczności, głosowanie trwa kilka minut i jest bardzo proste. Nawet jeden głos może pozytywnie wpłynąć na Naszą okolicę.

W przypadku pytań, proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach zaprasza 4 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 do szkolnej auli według następującego harmonogramu:

 830 - klasy trzecie

 915 - klasy drugie

1000 - klasy pierwsze

Podkategorie


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.