Stypendium szkolne 2017/2018

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 514,00 zł.

Świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r.   o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego składają wnioskodawcy w terminie od 1 – 15 września 2017 (dochód za miesiąc sierpień).

Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.