Stypendium szkolne 2016-2017

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie
nie przekracza 514 zł. netto na osobę.

Wnioski można składać w dwóch terminach:
od 1 do 30 czerwca 2016r.
od 1 do 15 września 2016r.

 

W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci w tym samym terminie. Wnioski dla dzieci, które od września 2016r. rozpoczną naukę w „nowej szkole” winny być złożone w terminie od 1 do 15 września 2016r.

W przypadku, gdy wniosek jest składany w terminie czerwcowym należy wpisać klasę, do której uczeń będzie uczęszczał od września 2016r.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (Zał.8) członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli:

- jeżeli wniosek jest składany w terminie czerwcowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc maj,
- jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć (tylko w uzasadnionych przypadkach) „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.7)

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.6)

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. Jeżeli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia. (Zał. 4)

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełnienia WNIOSKU należy zapoznać się z pouczeniem (strona 6,7 i 8 wniosku).

 

 

Załączniki:
Download this file (wniosek o stypendium szkolne.pdf)wniosek o stypendium szkolne.pdf[PDF]6222 kB
Download this file (załącznik nr 4.pdf)załącznik nr 4.pdf[PDF]365 kB
Download this file (załącznik nr 6.pdf)załącznik nr 6.pdf[PDF]458 kB
Download this file (załącznik nr 7.pdf)załącznik nr 7.pdf[PDF]469 kB
Download this file (załącznik nr 8.pdf)załącznik nr 8.pdf[PDF]62 kB

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.