Wykłady w Maczku

22 kwietnia uczniowie klas 1a, 2c, oraz 1c zakończyli cykl wykładów z matematyki prowadzonych przez Pana dr Piotra Kalembę pracownika dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z uczniami klas z profilem rozszerzonym Pan dr Kalemba spotykał się 3 razy w każdym semestrze. Tematyka jaką poruszał wykraczała poza podstawę programową i rozszerzała wiedzę uczniów. 

 Tematy wykładów jakie uczniowie mogli wysłuchać:

 1. Indukcja matematyczna

2. Liczby pierwsze i algorytm Euklidesa

2. Kongruencje i równania diofantyczne.

4. Pierścienie reszt Zn i elementy kryptografii.

5. Trójki pitagorejskie i wzór Herona.

6. Zasad szufladkowa Dirichleta.

 

 

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.