Statystyka bliżej nas.

W dniu 9 marca 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach miał miejsce Dzień Otwarty pod hasłem „Statystyka bliżej nas”.

W dniach otwartych wzięła udział klasa Ic wraz z wychowawca Katarzyna Trajdos.

Program wizyty uczniów obejmował następujące bloki tematyczne:

  • Organizacja i zadania statystyki publicznej,
  • Podstawowe badania ankietowe (ich cel, metody realizacji oraz wykorzystywanie wyników); identyfikacja tożsamości ankietera,
  • Zasady wpisu do rejestru Regon,
  • Współczesne metody prezentacji danych statystycznych (dobre praktyki i błędy prezentowania danych w formie graficznej na przykładzie statystyki rynku finansów),
  • Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim – wybrane dane,
  • Praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej (serwis internetowy, publikacje, Strateg, BDL itp.).


Wydarzeniu towarzyszyła  wizyta w Informatorium Statystycznym. Również uczniowie mogli w praktyce sprawdzić działanie i wyszukiwanie zasobów, jakimi dysponuje Urząd Statystyczny.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.