Hala sportowa dla "Maczka"

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. S. Maczka wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów IV LO informuje, że podjęło inicjatywę budowy nowej sali gimnastycznej na terenie szkoły.

W załączniku wizualizacja hali (część nadziemna)

W dalszej części artykułu przytaczamy pismo przewodnie.

Katowice, 15 września 2014 r.

Społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach,
Mieszkańcy Bogucic i Koszutki,
Mieszkańcy Katowic,

Szanowni Państwo,

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. S. Maczka wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów IV LO podjęło inicjatywę budowy nowej sali gimnastycznej na terenie szkoły.

Niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie tego projektu. Lista poparcia naszej inicjatywy zostanie złożona na ręce Prezydenta Katowic Pana Piotra Uszoka. W piśmie przewodnim skierowanym do Prezydenta chcemy wnioskować o zabezpieczenie w budżecie na 2015 rok stosownych środków finansowych, które pozwolą na przygotowanie projektu budowalnego. Następnie będziemy zabiegać, aby w roku 2016 z budżetu miasta sfinansowana została budowa sali gimnastycznej. Jeżeli nasze wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone zakładamy, że w roku 2018 nowoczesna sala gimnastyczna zostanie oddana do użytku, służąc uczniom Liceum oraz całej społeczności Koszutki i Bogucic.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż przygotowaniem wstępnej koncepcji nowej sali gimnastycznej zajmuje się profesjonalny zespół architektów, w skład  którego wchodzą absolwenci naszego Liceum. Wypracowana koncepcja i założenia nowego obiektu zostaną dołączone do naszego wniosku i listy poparcia przekazanych Prezydentowi Katowic. 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu listę poparcia z prośbą o jej podpisanie. Pozostawienie danych kontaktowych umożliwi przekazywanie Państwu kolejnych informacji dotyczących losów naszego wniosku.

Licząc na poparcie, łączymy wyrazy szacunku.

Maciej Biskupski
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów IV LO
im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Katarzyna Ziemiec
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Lista poparcia jest dostępna w sekretariacie szkoły oraz na portierni (do godziny 19:00). Zapraszamy do wpisywania się osoby które:

  • Są związane ze szkołą:
    • uczniowie (pełnoletni),
    • ich rodzice
  • Mieszkańcy Katowic
Załączniki:
Download this file (hala.jpg)hala.jpg[ ]112 kB

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.