Turniej „Krzyżówko –Mat” 2014

Już wkrótce - święto liczby p (14.03.2014r) z tej okazji zapraszam uczniów klas pierwszych do udziału w turnieju matematyczno – logicznym, który odbędzie się 28.03.2014r.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej i zainteresowań matematycznych uczniów Wdrażanie do logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w zespole a przede wszystkim dobra zabawa.

Turniej będzie się składał z III części:

I Przygotowanie plakatu-lub hasła promującego drużynę powiązanego z profilem klasy.

II Rozwiązywanie drużynowe Mega krzyżówki.

III Rozwiązywanie indywidualnego testu.

Konkurs odbędzie się 28 marca o godzinie 10.30 w auli IV LO w Katowicach. Zgłaszanie drużyn trwa do dnia 10 marca 2014r. Drużyny mogą się zgłaszać do p. Katarzyny Trajdos lub Nauczyciela matematyki uczącego w danej klasie.

Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Trajdos


 

 

Turniej matematyczno logiczny „Krzyżówko – Mat”

dla uczniów klas I IV LO w Katowicach – 28.03.2014r

 

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów matematyką i zachęcenie ich do skuteczniejszego uczenia się tego przedmiotu.
 2. Wykorzystanie dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu nauczania.
 3. Promocja matematyki i jej roli we współczesnym świecie.
 4. Rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej i zainteresowań matematycznych uczniów.
 5. Wdrażanie do logicznego myślenia.
 6. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 7. Mobilizowanie i motywowanie uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów.
 8. Dobra zabawa (jako metoda nauczania matematyki).
  1. Liczby i działania.
  2. Wyrażenia algebraiczne.
  3. Równania i nierówności.
  4. Zadania logiczne
  5. Turniej będzie się składał z III części:
   1. Transparent - plakat matematyczny promujący drużynę powiązany z profilem klasy.
   2. Rozwiązywanie drużynowe „Mega krzyżówki”
   3. Rozwiązywanie indywidualne testu, przygotowanego na wzór arkusza maturalnego.

   9. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.

Organizacja konkursu:

 1. Turniej jest organizowany przez nauczycielkę matematyki p. Katarzynę Trajdos
 2. Turniej jest organizowany dla uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego
 3. W turnieju bierze udział jedna lub dwie drużyny reprezentująca klasę, w skład drużyny wchodzą trzy osoby.
 4. Zakres materiału jaki będzie obowiązywał do konkursu to:

Wszystkie pytania i zagadnienia obejmują zakres podstawowy.

 1. W I etapie turnieju transparent- plakat uczniowie przygotowują wcześniej w swojej klasie. Prezentacja odbędzie się podczas turnieju w czasie ceremonii prezentacji drużyn.

II etap przewiduje rozwiązywanie drużynowe „Mega krzyżówki”, którą uczniowie otrzymają na planszach. Za każde poprawnie rozwiązane i wpisane hasło drużyna otrzymuje punkt, plus dodatkowo 5 punktów za odgadniecie hasła głównego ukrytego w krzyżówce. Ta część turnieju kończy się w momencie oddania pierwszej rozwiązanej „Mega Krzyżówki” lub po 45 minutach od rozdania prac. Drużyny, które nie rozwiązały w całości swoich krzyżówek, będą miały ocenione tą ilość haseł, która będzie poprawnie wpisana.

III etap – test. Każda osoba biorąca udział w turnieju otrzyma test do rozwiązania indywidualnie. Test będzie przygotowany w formie arkusza maturalnego dla poziomu podstawowego. W teście będą zarówno zadania zamknięta, jak i zadania otwarte krótkiej i dłuższej odpowiedzi. Czas na rozwiązanie 45 minut.

 1. Konkurs odbędzie się 13 marca o godzinie 10.30 w auli IV LO w Katowicach.
 2. Zgłaszanie drużyn trwa do dnia 10 marca 2014r.
 3. Uczniowie rozwiązują zadania pisemne długopisem lub piórem, do dyspozycji uczniów będą Karty z wybranymi wzorami matematycznymi, uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych.
 4. Komisja konkursowa przyznaje tytuł laureata – I miejsce turnieju matematycznego indywidualnie II i III miejsce jak również laureata drużynowego dla klasy, która zdobyła maksymalną liczbę punktów.
 5. Komisja po przedstawieniu się drużyn transparentem – plakatem matematycznym, przyznaje punkty od 1 do 10. Krzyżówka, jak i część zadaniowa będzie sprawdzona maksymalnie w ciągu tygodnia. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie w możliwie najszybszym terminie.
 6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki.

Katarzyna Trajdos – nauczyciel matematyki J

 


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.