Wolontariat na Stadionie Śląskim

Chętni do uczestnictwa w projekcie "Wolontariat na Śląskim", którzy ukończyli 18 lat proszeni są o zgłoszenie się do mgr Grzegorza Żogały w celu omówienia szczegółów uczestnictwa.

Wolontariat Stadion Śląski

REGULAMIN

 

 1. Współpraca WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie z wolontariuszami ma na celu utworzenie służby informacyjnej dla uczestników imprez na Stadionie Śląskim.
 2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto spełnia kryteria rekrutacyjne  oraz zgłosi się dobrowolnie do programu wypełniając ankietę.
 3. Wolontariusz będzie informowany o imprezach organizowanych na terenie WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie z wyprzedzeniem.
 4. Wolontariusz w odpowiedzi na zapytanie o możliwości pracy w danym dniu składa wiążącą deklarację.
 5. Wolontariusz będzie przeszkolony w zakresie pracy w służbie informacyjnej Stadionu Śląskiego.
 6. Wolontariusz otrzyma certyfikat uczestnictwa w służbie informacyjnej.
 7. Wolontariusz będzie współpracować z WOKiS Stadion Śląski  w oparciu o umowę o wolontariacie.
 8. Obowiązkiem wolontariusza jest rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, ustalonych na spotkaniu poprzedzającym imprezę.
 9. WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie przy współpracy z organizatorem imprezy ustala zakres pracy wolontariusza podczas danego wydarzenia.
 10. Wolontariusz może zrezygnować ze współpracy z WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie o czym informuje swojego lidera.
 11. WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie może zrezygnować ze współpracy z wolontariuszem, jeśli jego praca budzi zastrzeżenia, wykonywana jest nierzetelnie i ze szkodą dla wizerunku WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie.
 12. Wolontariusz zostanie wyposażony w środki techniczne niezbędne do pracy w służbie informacyjnej odpowiednio do charakteru imprezy oraz w obowiązkowy strój i identyfikator.
 13. Wolontariusz przystępujący do programu Wolontariat Stadion Śląski wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.