"Ożywić legendy" - inauguracja   

12 września 2018r w auli szkolnej miała miejsce uroczystość inaugurująca spotkanie młodzieżowe w Polsce grupy projektowej "Ożywić legendy". Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka a szkołą partnerską jest Zespół Szkół Edukacyjno-Wychowawczych im. Stefana Baleja w Borkach Wielkich na Ukrainie. Projekt realizowany jest w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W czasie uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Ziemiec przywitała Gości oraz przedstawiła zebranym informacje o projekcie i jego realizacji. Uczestników spotkania przywitała też Pani Dyrektor Olga Bas - z Ukrainy. Pani Dyrektor Katarzyna Ziemiec podziękowała osobom zaangażowanym w powstanie projektu: Pani Joannie Sobotnik z Kuratorium w Katowicach, Pani Barbarze Kozłowskiej - Dyrektor SP nr 4 w Siemianowicach Śląskich, Panu Grzegorzowi Franki - Prezesowi Związku Górnośląskiego, Panu Jerzemu Szmajdzie - Prezesowi Oddziału ZNP w Katowicach oraz całemu zespołowi projektowemu z IV LO.  Dyrekcję, nauczycieli oraz młodzież z obu szkół przywitał również wiceprezydent Katowic Pan Waldemar Bojarun oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Pan Sławomir Witek. W dalszej części  spotkania młodzież obu szkół przedstawiła swój kraj, region, szkołę. Uczniowie przedstawili cele projektu oraz działania, jakie będą realizowane w czasie spotkań młodzieżowych w Polsce i na Ukrainie. Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie SP nr 4 z Siemianowic Śląskich w pokazie tańców polskich i regionalnych min. poloneza, trojaka, krakowiaka. Podsumowaniem całej uroczystości była konferencja i wykład, jaki poprowadziła Pani Anna Czarlińska - Wężyk z pracowni wielokulturowej z regionalnego ośrodka doskonalenia nauczycieli WOM Katowice dla uczestników spotkania młodzieżowego.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.